Com Hem, underhåll

Com hem kommer denna vecka att utföra underhåll på utrustning i vårt område.
Kortare störningar kan förekomma.

Felanmälan görs som vanligt till Com Hems kundservice på 90 222.