Årsstämma 2021

Kallelsen UPPDATERAD 14:e september, pga rådande läget säkerställ att du tagit del av senaste informationen!

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Torsdag den 30 september kl 18.30 på Himmel och Pannkaka.

Underlag till årsstämman (bilagor):

  1. Förslag till dagordning för stämman
  2. Verksamhetsberättelse (bifogas senare)
  3. Årsbokslut sektion 1&2 (bifogas senare)
  4. Budget sektion 1 (bifogas senare)
  5. Budget sektion 2 (bifogas senare)
  6. Debiteringslängd sektion 1 och 2 (bifogas senare)
  7. Valberedningens förslag till styrelse 2021 (bifogas senare)

Vi har valt att ha stämman på Himmel och Pannkaka som ligger i
Upplands Väsby centrum, västra sidan. Adressen är Dragonvägen 88-90
och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 27 september till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]