Alla inlägg av Olle Tjernberg

Belysningen i området

Som några av er märkt har belysningen i området inte fungerat. Felet är lokaliserat och det ligger på kommunens mark där det för närvarande genomförs en systematisk felsökning. Detta kan innebära att belysningen inte fungerar optimalt under en tid framöver.

/Styrelsen

Tips från polisen inför stundande helgdagar

Det är viktigt att vi hjälps åt att få våra hus att se bebodda ut även om ingen är hemma. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas i området:

  • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
  • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken.
  • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
  • Be någon granne tömma brevlådan
  • Be en granne att skotta eller trampa upp spår i snön.
  • Be en granne lägga sopor i soptunnan.
  • Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl).

 

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna polisen i UpplandsVäsby/Sigtuna.

Ansvarig för grannsamverkan: Jenny Markström tel 072-716 97 50, 010- 56 31 950

 

/Styrelsen

Lite om inbrottstjuvarnas modus

Vi i fick nyligen ett mail från polisen i Upplands Väsby. Det som berör oss i området kommer här:

Hej. Vill bara varna för att det senaste veckorna har skett tre inbrott i Sollentuna och Upplands Väsby där man gått in på skolor och tagit någons väska med nycklar samt id kort och därefter åkt hem och gjort inbrott i bostaden. Tänk på detta om ni skulle förlora era nycklar! Tjuvarna är snabba!

/Polisen genom Styrelsen

Fixardagen avlöpte väl

Då var fixardagen avklarad. Ett femtontal personer dök upp på samlingsplatsen där styrelsen informerade deltagarna i stora drag om vad som behövdes göras. Flitens lampa lös i cirka två timmar och på den tiden utfördes bland annat detta:

En gungbräda grävdes upp och forslades bort, likaså en klätterställning, vi luckrade upp grus under gungor, vände sand i sandlådor, målade gungställningarnas överliggare, rensade ogräs, löv och grenar både här och där. Ja, det var ett axplock av vad vi gjorde.

Tack till er som hjälpte till!

/Styrelsen

Samfällsnytt 3 – 2015

Städdagen
Vi vill tacka alla som engagerade sig på vår städdag.  Vi skulle vilja se fler till nästa gång, som blir till hösten då vi även kommer att ha en fixardag, den 26/9 närmare bestämt. Vi har ju alla ett ansvar att hjälpa till i vårt område. Ett exempel på sådant gott arbete finns hos några boende vid lekplatsen Vallby/Vidbogränd som har tagit på sig att ordna ett nytt staket runt gungorna. Eller några vid Vätögränd som fortsatte någon dag senare att ge en sista handpåläggning med täckbark och jord vid en häck mm. Ett nytt grepp, istället för att stå i kö hos Sörab, var att ta hit en container som vi slängde alla trädgårdssopor i. Det är troligtvis ett vinnande koncept.

Lekplatserna
Nu är de fyra lekplatserna som vi berättat om i tidigare samfällsnytt färdigställda. Sand och sarger är utbytta i dessa sandlådor, även fjädergungorna har fått en ny plats. De skador på gräsmattorna som blev en följd av arbetet kommer att återställas. Återstående tre lekplatser kommer att hanteras framöver.

Fibergruppen
Fibergruppen kommer att träffa två leverantörer som var för sig, än så länge, är aktuella för att få den efterlängtade fibern på plats. Vidare kommer en ansökan om ny förrättning att lämnas in till Lantmäteriet vilket är en förutsättning för att införa fiber på vårt område. Fibergruppen skulle uppskatta om någon inom områdena juridik och/eller avtalsrätt skulle kunna tänka sig att tillfälligt assistera arbetsgruppen vid behov. Sannolikt kommer en extrastämma att utlysas i höst, mer om detta senare.

Inför sommaren

  • Kom ihåg att betala räkningen till sektion 2 senast 31/8.
  • Ni som vill sätta upp studsmattor, prata med era närmaste grannar om era intentioner och kom överens om att det är OK. Tänk på att klippa gräset själv under så att inte gräsmattan förstörs. Alternativt flytta runt studsmattan så att gräsklipparen kommer åt ytan.
  • Tänk på inbrottsrisken under sommaren. Hjälp varandra att hålla koll på era närmaste grannar under deras frånvaro. Om ni ser något pågående inbrott ring 112. Polisens tipstelefon har telefonnummer 114 14.

 

Till sist
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. V i hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast genom vår hemsida www.skalby3sam.se. Där hittar ni också viktig information.

Trevlig sommar önskar Styrelsen

Städdag den 10 maj

Den 10 maj är det städdag i samfälligheten. Vi samlas klockan 10 vid lekplatsen mellan Rimbo- och Vätögränd där vi förser oss med plastsäckar och sedan sprider ut oss  i området. I år planerar vi att ha en container på plats, i denna container är det enbart tillåtet att slänga löv, ris, grenar etc.

När vi är klara träffas vi återigen vid samlingspunkten för korvgrillning och samkväm.

Välkomna!