Kategoriarkiv: Samfällsnytt

Brand i vår samfällighet

Med anledning av nattens brand på Lohäradsvägen ber vi våra medlemmar och övriga om att ödmjukt respektera de drabbade medlemmarna i föreningen samt räddningstjänsten och polisens hårda arbete. 

Platsen kommer att spärras av för vidare arbete och säkerställning. 

Våra tankar går till våra drabbade medlemmar. 

Styrelsen har varit i kontakt med räddningstjänsten och de bjuder in oss till ett möte idag fredag den 22 februari 2019 kl. 18:00 på Spargrisens förskola som ligger vid ”Abbes”.

Räddningstjänsten kommer då informera om vad som hänt och vi har möjlighet att ställa frågor.

/Styrelsen, Skälby Tredje samfällighet

Samfällsnytt – 1 – 2019

Här kommer årets första samfällsnytt.

Styrelsen
Styrelsen har under de två senaste styrelsemöten analyserat följande

  • Hur vi ska agera gällande överskridande av samfälld mark.
  • Tagit fram Budget och debiteringslängd för 2019.
  • Offerter gällande asfaltering och åtgärder på lekplatser.
  • Varit i kontakt med bank för lån om asfaltering godkänns på årsmötet.

Valberedningen är klar med nomineringar inför årsmötet.

Belysning

Belysningen i gränderna är nu utbytta till led lampor. Styrelsen har beslutat att även byta ut armatur och lamporna mellan gränderna till led lampor. Arbetet genomförs tidig vår.

Com Hem

Com Hem var i kontakt med styrelsen i slutet av 2018

De kom med ett förslag om att fortsättningsvis få distribuera sina tjänster i vårt kopparnät under en 3års period. Detta till 0kr i ersättning till Com Hem

Dock så minskas antalet friakanaler, från dagen 18st kanaler till 9st kanaler enligt bilden. Vissa fastigheter har fortfarande tidigare utbud men detta kommer alltså att reduceras till de 9 enligt bilden

Årsmöte

Årsmötet är nu bestämt till fredagen den 22 mars kl. 18:00 i Vilunda församlingshem. Café Astrid renoveras så det har varit mycket svårt att hitta en lokal till en rimlig kostnad.

Sista dag att lämna in motion är 19 februari. Ni kan lämna in antingen på vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.

Årsmöteshandlingarna kommer ut i allas brevlådor.
En viktig fråga vid detta årsmöte är om vi ska asfaltera om våra gångvägar. Det kommer naturligtvis att kosta en del pengar. Vi har en del medel sparade men samfälligheten behöver även ta ett lån. Det är därför viktigt att så många som möjligt kommer till mötet och röstar. Reglerna för röstandet är följande. En röst för varje fastighet. Om två eller flera är delägare kan bara en enad röst lämnas in. Om ni inte kan delta men vill rösta lämna en fullmakt till en granne. Tänk på att en granne enbart kan komma med en fullmakt. I materialet till årsmötet kommer blanketter för fullmakt att finnas med.

Anmälan till årsmötet ska ske till Isabell Berglund via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp i brevlåda: Lohäradsvägen 21
SMS: 073-593 28 74

Eldning

Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivsel- eldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Vi måste tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Samfällighetens hemsida

Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Jubileum

Vi firar 50års jubileum nästa år. Maila gärna styrelsen med förslag till styrelsen hur vi skall fira!

Loggotyp Samfällighet

Vi efterlyser förslag till vår nya logga för samfälligheten. Maila gärna förslag till styrelsen eller lämna ert förslag i brevlådan hos Vice Ordförande på (Knutbygränd 11)

Grannsamverkan

Polisens tipstelefonär 114 14.
Vidpågående inbrott ring: 112

Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna. Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.


Samfällsnytt – 1 – Fiber

Nuläge fiber
Som tidigare aviserats i Samfällsnytt nr 6 2016 har styrelsen fått kännedom om att Svensk Infrastruktur befinner sig i vårt närområde. De planerar att förse samfälligheten i södra ändan av Skälbyvägen med fiber. Fibern kommer att dras någonstans från området Tunavägen och vidare västerut längs kommunens gång- och cykelbana för att sedan fortsätta söderut och då parallellt med Lohäradsvägen. Efter möten och andra kontakter med Svensk Infrastruktur, eller Stadsnätsbolaget som försäljningsorganisationen kallar sig, har fibergruppen lagt fram ett förslag till styrelsen om att vi i stället för en egen lösning ska välja att gå vidare med Stadsnätsbolaget/Svensk Infrastruktur. Styrelsen fattade beslut i enlighet med fibergruppens förslag.

Kort återblick
För ungefär fyra, fem år sedan fick vi i samfälligheten besök av representanter från Svensk Infrastruktur. Styrelsen fick i samband med detta, från många håll i området, höra negativa omdömen gällande aggressiva försäljningsmetoder. De saknade även tillstånd att gräva i samfälld mark. Vad fibergruppen erfar ingår numer Svensk Infrastruktur i företaget Stadsnätsbolaget. Stadsnätsbolaget sköter försäljningen av tjänsterna och Svensk Infrastruktur utför grävarbeten. Idag är koncernen en stabilare och har ett annat kundperspektiv.

Vad är fördelarna med Stadsnätsbolaget?
Fördelarna med Stadsnätsbolaget är ganska många. Vi har valt att på enklaste sätt presentera dem nedan:
– De kan leverera en fiberlösning till sommaren 2017, Lantmäteriet är en osäkerhetsfaktor i denna aspekt
– Grävarbetet utförs på framsidorna, det vill säga på kommunal mark. Den sista biten till fastigheten på privat mark för de som väljer att ansluta sig
– Vi väljer var och en själva om vi vill ansluta oss omedelbart eller om nästa ägare vill koppla upp sig mot en framtida kostnad
– Vi får tillgång till samma tjänsteleverantör som vi tidigare utvärderat och bedömt som bra
– Rabatterade erbjudanden av både TV och bredband
– Samfälligheten behöver inte ta lån för att finansiera de hushåll som väljer att betala månadsvis för installationen
– Ny ledning och företagskultur sedan vi senast kommunicerade med Svensk Infrastruktur
– Nyttjas både tv och bredband är priset mycket bättre än tidigare inhämtade offerter

Vad är nackdelarna med Stadsnätsbolaget?
Som vi alla vet finns det för- och nackdelar med det mesta. En nackdel är att vi inte äger nätet själva. Detta medför att vi inte skulle ha samma kontroll över nätet samt i samma stora utsträckning kunna välja tjänsteleverantör fritt. Men Stadsnätsbolaget är vi idag knutna till tjänsteleverantören Zitius, en tjänsteleverantör vi tidigare förordat med tanke på det breda utbudet.
En ytterligare nackdel är att vi blir tvungna att skaffa en TV-box, förutsatt att vi vill titta på TV via fibern. Så länge Com Hem och sektion 2 finns kvar i samfälligheten kan vi fortsätta att titta på det utbud som levereras där. För de som önskar kommer det inte vara möjligt att betala allt i en klumpsumma.

Vad skiljer detta förslag mot föregående som Svensk Infrastruktur erbjöd?
I det föregående förlaget var det tänkt att grävningen skulle ske på samfälld mark, nu är det fråga om att gräva på våra framsidor – det vill säga till största delen på kommunens mark. Utöver detta fanns en del tveksamma delar i avtalet, inte minst det som behandlade ROT-avdraget.

Hur kommer grävningen på min tomt att gå till?
Alla fastigheter kommer få en avlämningspunkt på kommunal mark intill tomtgränsen. Från den punkten får ni i samråd med leverantören själva bestämma var i tomtmarken det ska grävas och var i fastigheten fiberboxen ska monteras. Hur detta kommer gå till i detalj kan besvaras av de representanter från Stadsnätsbolaget som inom kort kommer att besöka området.

Vad kommer det att kosta?
Ju fler, desto bättre. Priserna från Stadsnätsbolaget varierar beroende på anslutningsgrad, nedan angiven i procent. I prismodellen nedan ingår ett bredband med en hastighet av 1000/100 mbps i 36 månader och ett basutbud innehållande 14 kanaler för TV i 24 månader. 45 kr/mån för digitalbox tillkommer.
599 kr x 36 månader (40%) –> 21.564kr 549 kr x 36 månader (65%) –> 19.764kr 499 kr x 36 månader (80%) –> 17.964kr
Under förutsättning att man har behov av bredband och TV så tycker vi att det är ett bra erbjudande. Som jämförelse med ett bredband från Com Hem på 50 Mbit för 349 kr/mån i tre år samt ett digitalt TV-paket med 18 kanaler för 199 kr/mån i två år så skulle summan bli 17 340 kr. Till detta ska också läggas tidigare kommunicerat pris för fiber på 10 000-15 000 kronor – det hade alltså kostat runt 30 000 kr.
Även här kommer Stadsnätsbolagets representanter kunna svara på detaljer när de börjat sin rundvandring i området.

Tidplan för genomförande
Stadsnätsbolaget kommer besöka respektive fastighet under perioden 20 februari till 15 mars 2017. Därefter projekteras arbetet i cirka fem veckor mellan 15 mars till 22 april 2017. Grävning i området kommer ske med start i närheten av den 22 april och fortsätta till omkring 12 maj 2017. Enligt Stadsnätsbolaget innebär det att vi ska ha fiber i området till sommaren 2017.

Ska jag säga upp mitt Com Hem avtal utöver det som är grundutbud?
Då vi kommer att ha kvar koaxialkabelsystemet vi använder idag ett tag till så finns möjligheten att fortsättningsvis använda tjänster från Com Hem för exempelvis TV och fibernätet för exempelvis internet. Internet ingår i tre år enligt nuvarande erbjudande från Stadsnätsbolaget. När eventuella bindningstider gått ut hos Com Hem kan man enkelt säga upp dessa om man helt vill byta till fibernätet.
I tidigare utskick från styrelsen har det framgått att sektion 2 på sikt ska avvecklas. Vi kan inte svara på exakt när i tid det kommer att ske. Samfälligheten kommer fortsättningsvis vara tvungna att betala Com Hem för anslutningen, det är därför inte möjligt för enskilda fastighetsägare att lämna sektion 2. Avvecklandet av sektion2 är något för en framtida styrelse att genomföra.

Har ni frågor?
En stor förändring som detta med fiber innebär har visat sig ge upphov till en hel del frågor. Därför ber vi er att maila alla era fiberrelaterade frågor till fiber@skalby3sam.se. Styrelsen kommer sammanställa frågorna till en FAQ som presenteras på hemsidan.

Samfällsnytt – 5 – 2016

Här kommer årets femte samfällsnytt.

Grönytor/belysning
Det är fortfarande problem med belysningen vid lekplatsen mellan Vätögränd/Rimbogränd. Vi har i närtid haft besök av en entreprenör som börjat felsökningen.
Vid några lekplatser kan det förekomma att ungdomar sitter och röker, dricker och äter. Det genererar skräp mm. Vi vädjar till er föräldrar att prata med era ungdomar.

Nuläge fiber
Nu har vi fått en handläggare som ska ta sig an vårt ärende, vi väntar med spänning.

Nya stadgar
På hemsidan, under fliken Riktlinjer/Nya stadgar, finns det förslag till nya stadgar som vi ska rösta om på årsmötet (den första av två stämmor som krävs för att genomföra en ändring av stadgarna). Eftersom det i slutändan är Lantmäteriet som godkänner stadgarna, har vi använt oss av deras föreslagna mall. Det är alltså denna version, i huvudsak, som kommer utgöra förslaget till de nya stadgarna.

Fixardagen
Vi hade en fixardag den 10 september då vi bland annat passade på att olja in staket, bänkar och något bord. Med tanke på det kontinuerligt låga deltagandet överväger styrelsen att i fortsättningen köpa in tjänsten från en extern entreprenör vilket kommer få till följd att avgiften för sektion 1 höjs aningen mer än de traditionella hundralappar det varit frågan om de senaste åren.

Grannsamverkan
På vår hemsida finns ny och nyttig information gällande tips för den mörka period vi nu är på väg in i.

Styrelseledamöter
Är du intresserad av att vara med och påverka samfälligheten? Hör då av dig till någon i valberedningen och anmäl ditt intresse.

Motioner
Om ni har någon motion som ni vill ska avhandlas på årsmötet så föreslår vi att ni redan nu tar en titt på hemsidan för tips på hur man skriver en sådan. Det underlättar också att vara ute i god tid så att motionären och styrelsen hinner inleda en dialog.

Trafiksituationen i området
På sina håll i samfälligheten råder det parkeringskaos. Att parkera längst ner i gränderna, där man riskerar att få böter om det vill sig illa, är inte tillåtet. Enligt kommunens hemsida bygger parkeringsreglerna på två enkla huvudprinciper, där den ena av principerna tar fasta på att man inte hindrar eller stör andra. Dessa ”andra” kan, utöver vi som bor här, exempelvis vara fordon som har till uppgift att tömma våra sopkärl, renhållning, snöröjning med mera. Styrelsen har av vissa medlemmar hört argument som antyder att det skulle vara mycket inbrott i bilarna på de parkeringsplatser som erbjuds i början av
gränderna. Vi kan aldrig skydda oss helt från inbrott, men styrelsen ställer sig
tveksam till att det skulle vara ”mycket” inbrott.
Vad gäller hastigheten i området vill vi påminna om det självklara – dvs att man måste hålla sådan hastighet som gör att man kan stanna utan att en farlig situation uppstår. Detta gäller trots att den absoluta hastighetsgränsen är 30 km/tim.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt annan praktisk information.

/Styrelsen

Samfällsnytt – 4 – 2016

Här kommer årets fjärde samfällsnytt.

Grönytor/belysning
Det är fortfarande problem med belysningen vid lekplatsen mellan Vätögränd/Rimbogränd. Inget besked för tillfället när det blir åtgärdat.
Vid några lekplatser kan det förekomma att ungdomar sitter och röker, dricker och äter. Det genererar skräp mm. Vi vädjar till er föräldrar att prata med era ungdomar.
Nu när hösten kommer är det dags att ta bort studsmattorna så att gräset hinner bli klippt och kan återhämta sig.

Nuläge fiber
Vi väntar fortfarande på att Lantmäteriet ska utse en handläggare som tar sig an vårt ärende.

Städ- och/eller fixardag
Den 10 september kl. 10 är det dags att samlas vid lekplatsen mellan Rimbogränd och Vätögränd. Vi kommer att oljebehandla träytor som är i behov av detta samt klippa buskage i våra grändpassager. Vid detta tillfälle kommer det INTE finnas någon container. Fika kommer att serveras till de som är med.

Grannsamverkan

Vill man märka stöldbegärlig egendom, tex cyklar, finns det möjlighet att kontakta Jenny Markström vid Polisen i Upplands Väsby på telefon 010-563 19 50 eller 072-716 97 50.
Under vecka 33 har styrelsen uppmärksammats på att minst två hus haft besök av obehöriga som varit inne på respektive baksida, vid ett av tillfällena stals en stege. Hjälp varandra att hålla utkik!

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt annan praktisk information.

/Styrelsen