Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter. Inom styrelsen ska ordförande, vice ordförande, en kassör för respektive sektion utses för varje år. Styrelsen träffas 6-10 ggr per år och jobbar med underhåll och utveckling av samfällighetens verksamhet.

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsstämman. Valberedningen lägger fram ett förslag till styrelse varje år. Kontakta valberedningen om du vill vara delaktig i vår samfällighet.

Styrelsen för 2019

Lasse Berglund

Ordförande
Lasse Berglund
Adress: Lohäradsvägen 59

Vice Ordförande
Marcus Östman
Adress: Knutbygränd 14

Kassör sektion 1
Eva Eriksson
Adress: Vätögränd 23

Ledamot
Jenny Lantz
Adress: Vätögränd 16

Isabelle

Sekreterare
Isabelle Berglund
Adress: Lohäradsvägen 21

Ledamot
Anders Stardh
Adress: Knutbygränd 26