Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter. Inom styrelsen ska ordförande, vice ordförande, en kassör för respektive sektion utses för varje år. Styrelsen träffas 6-10 ggr per år och jobbar med underhåll och utveckling av samfällighetens verksamhet.

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsstämman. Valberedningen lägger fram ett förslag till styrelse varje år. Kontakta valberedningen om du vill vara delaktig i vår samfällighet.

Styrelsen för 2022

Ordförande
Raine Englund
Adress: Vätögränd 15

Lasse Berglund

Vice Ordförande
Lasse Berglund
Adress: Lohäradsvägen 59

Kassör sektion 1
Eva Eriksson
Adress: Vätögränd 23

Ledamot
Jenny Lantz
Adress: Vätögränd 16

Ledamot
Maryam Jahandar
Adress: Vidbogränd 6

Ledamot
Oscar Rommel
Adress: Knutbygränd 20