Styrelsen

Styrelsen består av sju ledamöter. Inom styrelsen ska ordförande, vice ordförande, en kassör för respektive sektion utses för varje år. Styrelsen träffas 6-10 ggr per år och jobbar med underhåll och utveckling av samfällighetens verksamhet.

Styrelsen utses av medlemmarna vid årsstämman. Valberedningen lägger fram ett förslag till styrelse varje år. Kontakta valberedningen om du vill vara delaktig i vår samfällighet.

Styrelsen för 2023

Ordförande
Raine Englund
Adress: Vätögränd 15

 Kassör/Vice Ordförande
Oskar Rommel
Adress: Knubygränd 20

Ledamot
Peter Svensson
Adress: Vätögränd 18

Ledamot
Petter Fogelbrink
Adress: Knutbygränd 13

Ledamot
Maryam Jahandar
Adress: Vidbogränd 6

Övriga
Webmaster: Marcus Östman
Grannsamverkan: Sören Nylund