Grönområden, gångvägar & belysning

Samfällighetens gemensamma ytor sträcker sig från Knutbygränd i norr till Vallbygränd i söder vilket innefattar ca 44 500 m2 gräsmattor, träd, buskar,  sju lekplatser samt belysta gångvägar inne i både säckar och grändpassager.

Förvaltning och förnyelse av vårt gemensamt ägda område är samfällighetens största utgift. Hösten 2013 anlitade vi en arborist som rensade och beskar kraftigt  bland våra buskar och träd. Detta är givetvis ett ständigt pågående arbete och vi diskuterar relevansen med en långsiktig plan för vårt område.

Belysning
Vad gäller belysningen intill gångvägarna i våra säckar har samfälligheten ett avtal med One Nordic (Eon Elnät). Lampbyte utförs var 14:e dag på dem som är anmälda trasiga. Dessutom sker en kontroll av lamporna i januari och augusti.

Felanmälan för gatubelysning görs till Upplands Väsby kommun, gå in på http://www.upplandsvasby.se/ och sök på felanmälan.

Belysningen i grändpassagen (gångvägen mellan husen) sköts av samfälligheten, felanmälan görs till Styrelsen.