Samfällsnytt – 4 – 2019

Här kommer årets fjärde samfällsnytt. Lite kort om vad som hänt och kommer att hända.

Underhåll
Lekplatserna
– Tidigare åtgärder genomförda utifrån besiktningsprotokoll så att inga olycksrisker finns. Byte av sand gjordes då det var några år sedan det gjordes.
– Lekplatserna har oljats, målats samt renoverats.
– Återstår uppsättning av skyltar med information om fysiskplats vid händelse av olycka och 112 behöver en adress.

Grönytor.
– Träd och buskar har fortsatts att beskäras. Ytterligare beskäring kommer att genomföras vid gångvägarna mellan lekplatserna.
– Beskäring av päronträdet kommer att genomföras under september mellan Rimbo och Kårstagränd.
– Diskussionen med kommunen har varit resultatlösa gällande uppröjning av kullen vid
Knytbygatans slut. Diskussionerna kommer att fortsätta i vår.

Gångvägarna
– Samfälligheten är skyldighet att underhålla de anläggningar som finns inom området. Gångvägarna har ännu en gång besiktas och en projektplan kommer att tas fram inför kommande asfaltering. Information om detta kommer löpande att läggas ut på föreningens hemsida.

Belysning
– Byte av grändbelysning till LED-lampor kommer att se inom kort.

Studsmattor
Styrelsen har tagit beslut om att samtliga studsmattor skulle vara nedmonterade till
sista augusti. I skrivande stund finns det fortfarande studsmattor som inte
nedmonterats. Detta bör göras omgående. Om detta inte hörsammas så kommer styrelsen att ombesörja detta.

Arbetet med samfälld mark.
De personliga besöken har inte kommit igång ännu pga. av sommarledighet men kommer att genomföras under hösten.

Information om branden
Det har kommit till styrelsen att rykten börjar sprida sig gällande orsak till branden. Fakta är att polisen har ännu inte hanterat detta ärende så från polisen finns ingen ny information än tidigare dvs. att branden utreds. Orsak är fortfarande inte fastställd.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Eldning
Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivseleldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Årsstämma 2019

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Fredagen den 22 mars kl 18.30 på Vilunda Församlingshem

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2019

Vi har valt att ha stämman på Vilunda Fösamlingshem/Hammarby Kyrka
som ligger i Upplands Väsby centrum, norra sidan. Adressen är Kyrkvägen
9 och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.
Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en kaffe och smörgås.
Stanna gärna kvar efter mötet för lite samvaro!

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 15 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]
Protokoll [pdf]

Brand i vår samfällighet

Med anledning av nattens brand på Lohäradsvägen ber vi våra medlemmar och övriga om att ödmjukt respektera de drabbade medlemmarna i föreningen samt räddningstjänsten och polisens hårda arbete. 

Platsen kommer att spärras av för vidare arbete och säkerställning. 

Våra tankar går till våra drabbade medlemmar. 

Styrelsen har varit i kontakt med räddningstjänsten och de bjuder in oss till ett möte idag fredag den 22 februari 2019 kl. 18:00 på Spargrisens förskola som ligger vid ”Abbes”.

Räddningstjänsten kommer då informera om vad som hänt och vi har möjlighet att ställa frågor.

/Styrelsen, Skälby Tredje samfällighet

Samfällsnytt – 1 – 2019

Här kommer årets första samfällsnytt.

Styrelsen
Styrelsen har under de två senaste styrelsemöten analyserat följande

 • Hur vi ska agera gällande överskridande av samfälld mark.
 • Tagit fram Budget och debiteringslängd för 2019.
 • Offerter gällande asfaltering och åtgärder på lekplatser.
 • Varit i kontakt med bank för lån om asfaltering godkänns på årsmötet.

Valberedningen är klar med nomineringar inför årsmötet.

Belysning

Belysningen i gränderna är nu utbytta till led lampor. Styrelsen har beslutat att även byta ut armatur och lamporna mellan gränderna till led lampor. Arbetet genomförs tidig vår.

Com Hem

Com Hem var i kontakt med styrelsen i slutet av 2018

De kom med ett förslag om att fortsättningsvis få distribuera sina tjänster i vårt kopparnät under en 3års period. Detta till 0kr i ersättning till Com Hem

Dock så minskas antalet friakanaler, från dagen 18st kanaler till 9st kanaler enligt bilden. Vissa fastigheter har fortfarande tidigare utbud men detta kommer alltså att reduceras till de 9 enligt bilden

Årsmöte

Årsmötet är nu bestämt till fredagen den 22 mars kl. 18:00 i Vilunda församlingshem. Café Astrid renoveras så det har varit mycket svårt att hitta en lokal till en rimlig kostnad.

Sista dag att lämna in motion är 19 februari. Ni kan lämna in antingen på vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.

Årsmöteshandlingarna kommer ut i allas brevlådor.
En viktig fråga vid detta årsmöte är om vi ska asfaltera om våra gångvägar. Det kommer naturligtvis att kosta en del pengar. Vi har en del medel sparade men samfälligheten behöver även ta ett lån. Det är därför viktigt att så många som möjligt kommer till mötet och röstar. Reglerna för röstandet är följande. En röst för varje fastighet. Om två eller flera är delägare kan bara en enad röst lämnas in. Om ni inte kan delta men vill rösta lämna en fullmakt till en granne. Tänk på att en granne enbart kan komma med en fullmakt. I materialet till årsmötet kommer blanketter för fullmakt att finnas med.

Anmälan till årsmötet ska ske till Isabell Berglund via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp i brevlåda: Lohäradsvägen 21
SMS: 073-593 28 74

Eldning

Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivsel- eldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Vi måste tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Samfällighetens hemsida

Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Jubileum

Vi firar 50års jubileum nästa år. Maila gärna styrelsen med förslag till styrelsen hur vi skall fira!

Loggotyp Samfällighet

Vi efterlyser förslag till vår nya logga för samfälligheten. Maila gärna förslag till styrelsen eller lämna ert förslag i brevlådan hos Vice Ordförande på (Knutbygränd 11)

Grannsamverkan

Polisens tipstelefonär 114 14.
Vidpågående inbrott ring: 112

Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna. Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.


Asfaltering

Vi har tidigare under sommaren gått runt med olika företag och visat dem var asfalteringen skall ske på vårt område.

Idag kommer ett av dem gå runt på vårt område,rita och mäta upp, för att kunna ge oss offert på asfalteringen på vårt område.

Det finns olika tillvägagångssätt att byta ut asfalten och vi vårt mål är att hitta den lösning som är både miljövänlig samt har lång hållbarhet och såklart kostnadseffektiv.

Har ni funderingar så hör gärna av er till Vice Orfförande Christer
viceordforande@skalby3sam.se

/Styrelsen

 

 

 

Belysning i området.

Idag måndag 10 September kommer bytet av belysning att påbörjas. Vi har haft mörkt ett tag i vissa säckar och vi har väntat på leverans av den nya belysningen, vilket nu äntligen har kommit.

De kommer börja från Knutbygränd och gå söderut och vi hoppas att bytet av dessa går fort.

/Styrelsen