Fakta

Skälby Tredje Samfällighetsförening består av 157 fastigheter fördelat på sju gränder med tillhörande lekplatser. Alla fastighetsägare i Skälby Tredje Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar.
Alla fastigheter är automatiskt anslutna till samfälligheten. Delägarskapet innebär rätt att delta på årsstämman och därvid rösta samt hjälpa till med reparationer och städning av gemensamma delar.
 

Samfälligheten består av dessa gator Lohäradsvägen, Knutbygränd, Kårstagränd, Rimbogränd, Vätögränd, Vidbogränd och Vallbygränd.

Samfälligheten är uppdelad i två sektioner

  • Sektion 1 som omfattar skötseln av de gemensamma ytorna mellan gränderna med tillhörande lekplatser, asfalterade gångar, belysning och dagvattenledningar.

  • Sektion 2 som omfattar kabel-TV-nätet och dess drift.

Frågor om gemensamma fastigheter och anläggningar regleras i anläggningslagen (AL) och lagen om förvaltning av samfälligheter (AFL).

Diverse dokument från 1967, t.ex. ritningar, ansökningar, besiktning.