Grannsamverkan

Grannsamverkan är en brottsförebyggande metod där de boende hjälps åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och närområde. Utbildning och informationsmaterial om hur man bedriver Grannsamverkan tillhandahålls av polisen. Grannsamverkansmodellen går främst ut på att minska frestelsen för potentiella gärningspersoner som rör sig i området – en väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrott som begås i området.

http://samverkanmotbrott.se/

Här är alla inlägg på denna webbplats angående grannsamverkan.

Mobilnumret till Grannstödsbilen är 073-9104 032. Inom det lokalpolisområde som vi tillhör är det Helena Nyström som är ansvarig för grannsamverkan, hon nås bäst per mejl,  lpo-sollentuna.kansli@polisen.se
Akuta situationer: 112
Telefon till polisen: 114 14