Sopor & återvinning

Se Upplands Väsby webbplats för mer information om sophämtning. Tänk på att underlätta för brevbäraren och inte ställa sopkärlen för nära postlådan.
Försök att ha en god snöröjning framför brevlådor och på trottoarerna för att underlätta för postgången samt sopbilen. Ni vet väl att det även finns kärl för matavfall!

Se Väsbykartan för Återvinningsstationer i Upplands Väsby

Smedby ÅVC för återbruk, grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall och ditt farliga avfall.
SÖRAB i Smedby

I Runby finns Skopan, en secondhandbutik där du kan lämna dina saker för återbruk.