Nyinflyttad

Varmt välkommen till vår förening

Som husägare är du automatiskt medlem och därmed delägare i vår förening som består av 157 fastigheter utspridda på sju gator Knutbygränd, Kårstagränd, Rimbogränd, Vätögränd, Vidbogränd, Valbygränd och Lohäradsvägen. Delägarskapet innebär rätt att delta på årsstämman, som hålls i mars månad varje år, och där rösta fram en styrelse och ta del av och rösta på motioner som lämnats in av de olika delägarna. Delägarskapet innebär en hel del skyldigheter och övrigt också.

Logga in på vår hemsida www.skalby3sam.se där finns mängder med matnyttig information, bl.a. kartor och gränser för din fastighet, hur du kontaktar styrelsen, hur du gör för att lämna motion(förslag) till årsstämman, protokoll från tidigare årsstämmor samt kopior på samtliga Samfällsnytt (aktuell information från styrelsen) som normalt ges ut 3-4 ggr/år m.m.

Styrelsen, som består av 5-7 medlemmar, har till uppgift att förvalta och tillvarata föreningens och dess medlemmars intressen enligt stadgar.

Enligt förrättningen som gjordes när föreningen bildades så skall styrelsen förvalta samt därmed bedriva sammanhängande verksamhet:

 1. Grönområden och lekplatser (44.500 kvm)
 2. Gångvägar och dess belysning.
 3. Centralnät för TV (kabeltv, se nedan!)
 4. Dagvattenledningar

Enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL) skall inte styrelsen arbeta med andra frågor än ovanstående.

Som ny medlem kan det vara bra att veta:

 • Du betalar medlemsavgift, via faktura, till föreningen som används för att täcka kostnader för skötsel och drift enligt ovan.  Medlemsavgiften bestäms årligen i mars på årsstämman och betalas i två omgångar, normalt april/maj och september/oktober.
 • Det är många småbarnsfamiljer i området och trångt på gatorna, därför är maxhastigheten 30 km/tim inom föreningens områden.
 • Det är inte tillåtet att köra motorfordon på gångvägar och grönytor. Styrelsen kan ge tillfälligt tillstånd för byggnationer, entreprenörer motsv. Eventuella skador som uppstår på gångvägar och gräsmattan skall återställas av den boende, brukaren.
 • Gator (ej gångvägar) och parkeringar inom området ägs och sköts av Upplands Väsby kommun. Har du frågor eller synpunkter kring dessa så får du vända dig till dem.
 • Kabel-TV, på årsstämman 20230322 beslutade medlemmarna att kabel-TV skall stängas av 20231201 och ersättas av framdragen fiber som var och en har framdaget till sitt hus. Då får var och en bekosta sitt bredband och TV anslutning, föreningen har inget ansvar för fiberanslutning.
 • Det är OK att plantera buskar och blommor en meter utanför egen tomtgräns,”s.k. enmetersregeln” men inte bygga fasta installationer av något slag på vår gemensamma mark. Planteringar skall skötas och ansas av den som planterar. Tvingas föreningen sköta plantering pga misskötsel kommer kostnaden att belasta resp. fastighetsägare. Tomtgränser finner du på hemsidan https://www.skalby3sam.se/riktlinjer.
 • Är du intresserad av att engagera dig i föreningens arbete och hjälpa till att utveckla området? Kontakta styrelsen eller valberedning i föreningen. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida https://www.skalby3sam.se/valberedningen.

Vi hoppas ni kommer att trivas lika bra som vi gör i vårt härliga område.
Om du har några funderingar kring samfälligheten så kontakta någon i
styrelsen, via vår hemsida/kontakter, så kommer vi mycket gärna över
för en pratstund! /Styrelsen