Avgifter

Samfälligheten består av två sektioner.

Sektion 1 förvaltar de gemensamma ytorna med tillhörande grönområden, lekplatser,
asfalterade gångar, belysning och dagvattensystem.
Den avgift som tas ut varje år är avsedd för förvaltning och förnyelse av vår gemensamt ägda samfällighet. Årsavgiftens storlek fastställs vid årsstämman och är obligatorisk.

Sektion 2 är för kabel-tv nätet. Den avgift som tas ut varje år är avsedd för underhåll av nätet och avgifter till Com Hem. Årsavgiftens storlek fastställs vid årsstämman och är obligatorisk för de fastigheter som är anslutna till nätet, Skälby 1:204-240, 1:242-266, 1:268-269, 1:273-286, 1:295-311, 1:313-369 (totalt 152 fastigheter).

Faktura för avgift skickas ut via Fortnox finans.
Se kalender för sista inbetalningsdag.

SektionBeloppSenast ändrad
1 – Samfälligheten3200 kr2023
2 – Kabel-tv300 kr2023

Obs! Vid försäljning av fastigheten är det viktigt att husägaren kommer överens med den tillträdande husägaren om fördelningen av årsavgiften.