Månadsbrev maj 2024 från Polisen

Detta brev avser de inbrott i bostad inklusive försök som har blivit anmälda under denna period i kommunen. Av olika skäl – utan att det är något fel – kan ibland antalet anmälningar i text nedan – och i statistikstapeln skilja något.

Fred 10/5 15:00 – 21:30 Mälarvägen

Fullbordat, lägenhet

Okänd/a har brutit upp fönster och säkerhetsdörr. Oklart vad som ev stulits.

Lörd 11/5 19:30-tiden Lövstavägen

Försök, lägenhet

Fyra okända män observerades då de försökte bryta sig in genom säkerhetsdörr.

Fred 24/5 12:00 – 15:00 Tolanvägen

Fullbordat, villa/radhus

Okänd/a har tagit sig in via olåst entrédörr till sovrum. Oklart vad som eventuellt har stulits.

Statistik över samtliga anmälda fullbordade inbrott/försök till inbrott villa/radhus/lägenhet januari – maj, 2020 – 2024: