Com Hem

I samfälligheten är 152 av 157 fastigheter ansluta till ett coax-distributionsnät för digital kabel-tv, ip-telefoni och bredband från Com Hem.
För dessa fastigheter ingår även ett femton analoga kanaler ur Com Hems grundutbud, vilket man får ut direkt i uttaget utan digitalbox. Om man har en digitalbox eller tv med digitalmottagare får man vissa av dessa kanaler digitalt.

Samfälligheten äger nätet men det driftas av Com Hem. För frågor/beställningar och felanmälan kontakta Com Hems kundservice på 90 222.

www.comhem.se

Eftersom alla fastigheter inte är anslutna så har vi två sektioner, sektion 2 avser kabel-TV nätet. Årsavgiftens storlek fastställs vid årsstämman. Observera att anslutning till sektion 2 är bundet till fastigheten, man kan alltså inte gå ur sektion 2.