Com Hem

From 2023-12-01 stängs kabeltvnätet ner efter beslut av medlemmarna.
Vi hänvisar till framdragen fiber som finns till varje hus from 2017. Vilken anslutningsform/operatör som väljs är upp till varje husägare.
Info finns i fliken fiber.