Kategoriarkiv: Samfällsnytt

Fiber – Vad är Nät- och Serviceavgift?

Nätavgiften är obligatorisk för alla som väljer att ha sin fibernätsanslutning igång med en tjänst och finns inskriven i Open Infras (fd Stadsnätsbolagets) Installationsvillkor för fiberinstallation.*

För att kunna ansluta dig och använda internet behöver din fastighet vara ansluten till vårt fibernät och du behöver en bredbandstjänst från en tjänsteleverantör (Open Infra är inte tjänsteleverantör). 

För att använda fibernätet utgår en nätavgift på 9 kr/mån. Den nätavgiften faktureras en gång om året, 108 kr.

Nätavgiften ska täcka kostnaderna som finns för underhåll och utveckling i fibernätinfrastrukturen som Open Infra äger. Det är allt från kablarna i marken, noder, switchar, utbyte/uppgraderingar av utrustning för att lysa upp och styra nätet.

Nätavgiften inkluderar även drift och underhåll av fasad- och fiberboxen som sitter i din fastighet.

I villkoren benämns nätavgiften som ”drift och underhåll av fiberbox” á 9 kr per månad (punkt 6).

*I vissa tidigare avtal saknas nätavgiften ”drift och underhåll av fiberbox”. Isåfall är det frivilligt att betala nätavgiften och ta del av de förmåner som nätavgiften innebär. Detta framgår isåfall av fakturan du har fått. I nätavgiften ingår ingår drift och underhåll av fasadbox och fiberbox, det betyder att om något går sönder ingår reparation eller byte av box samt eventuell strömadapter (gäller dock ej om skada är orsakat av oaktsamhet).

Klicka här för att läsa mer om kostnader för reparation och underhåll om du betalat nätavgift eller inte

Samfällsnytt – 3 – 2020

Här kommer årets tredje samfällsnytt.
Lite kort om vad som händer

Årsmötet
När besked om att det går att ha sammankomster för mer än 50 personer så kommer styrelsen skyndsamt att kalla till årsmöte.

Avgift
Det är nu nya betalningsrutiner för betalning av avgiften som vi informerat
om tidigare. Fakturan kommer via Fortnox och ett bankgironummer.
Faktura nummer två kommer efter årsmötet då avgiften är fastställd.

Sektion 1
Grönområde och gångar mellan
lekplatserna
Rensning av kullen i slutet av Knutbygränd mot Abbes kommer att ske efter midsommar som ett första steg i rensning av de planerade åtgärderna. Efter sommaren kommer det att ske beskäring i gångarna mellan lekplatserna samt rensning av buskage, eventuella träd samt sly från Vidbogränd mot Vallbyränd.

Lekplatserna
Lekplatserna Skyltar finns nu på plats med information om plats, vid händelse av
olycka och 112 behöver en adress. Inga särskilda underhåll är planerade för lekplatserna då det gjordes ett antal åtgärder förra året. Den årliga inspektionen av lekplatserna kommer att
genomföras och efter det planeras underhållet.

Studsmattor
Beslutet kvarstår beslut att inga studsmattor ska finnas på samfälld mark sommaren 2020.

Sektion två
Com hem som sänder i vårt kopparnät dvs det vi har på vindarna kommer att ändras
till att bli helt digitala fr o m 8 september.
Mer information om detta i nästa samfälls-nytt. Information finns på Com hem hemsida om ni vill informera er innan dess. https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Fiber/Bredbandsleverantör
I samband med fiberinstallation 2017 fick alla anslutna fastigheter bredband från
Internetbolaget i tre år. Nu har Internetbolaget kommit med ett erbjudande som vi bifogar med detta samfällsnytt(endast i brevlådan). Alla inom samfälligheten kan åberopa detta erbjudande. Det är ingen gruppanmälan utan alla sluter separata avtal. Ni kan själva välja vilket internetbolag ni vill det finns inget tvång till Internetbolaget men om ni ska fortsätta ha bredband efter augusti så måste ni teckna ett abonnemang.
En riktlinje är att abonnemang 250/100 vänder sig till hushåll med inte så många
samtidiga enheter dvs ett abonnemang som räcker långt. 500 till 1000 /100
vänder sig till ett hushåll med lite högre krav. Är ni osäkra kontakta Com hem.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till
styrelsen från hemsidan. Hemsidan uppdateras kontinuerligt även med så nyheter. Håll er informerade.

Övrigt
Ännu en gång nu när vi är mitt i grillsäsongen vi vädja till er att ta det varsamt. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Ha alltid vattenslang i beredskap och säkerställ att grillen är släckt innan ni
lämnar den ut sikte.

Arbetet med samfälld mark
De personliga besöken kommer att påbörjas igen då Coronatider stoppade upp dessa besök men nu går det att träffa ute i trädgården.

Några korta punkter

 • Kom ihåg att köra långsamt inom området allra helst nu när det är sommarlov.
 • Låt inte era barn leka på gatorna.
 • Kom ihåg att klippa ned buskar och höga växter så att bilar har fri sikt vid gångvägarna max 90 cm.
 • Förbjudet att tvätta/skölja av vilar på gatan eller uppfarten.
 • Berätta för era grannar om ni ska åka bort någon tid under sommaren så grannsamverkan fungerar som det är tänkt.
 • Polisens tipstelefon är 114 14.
  Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. Vi behöver information om er så att ni får fakturan rätt gällande samarbetsavgiften. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Vi i styrelsen vill önska alla i samfälligheten en skön sommar och ta hand om varandra.

Samfällsnytt – 2 – 2020

Här kommer årets andra samfällsnytt.

Årsmöte
Styrelsen har ännu inte kunnat ta beslut om någon ny tid men så fort Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna så kommer ett besked. Däremot kommer tiden för att lägga fram motioner att förlängas tillsvidare. Tänk på att motionerna är skrivna så att det går att svara ja eller nej till förslaget annars kommer inte motionen att läggas fram till
årsmötet. Ni kan lämna in antingen via vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.

Avgift
Det är nu nya betalningsrutiner för betalning av avgiften.

 • Årsavgiften kommer att delas upp på två tillfällen. April och augusti.
 • Faktura kommer att komma i brevlådan från vårt nya ekonomisystem. Så ni ska inte
  betala in i förväg eller på annat sätt än via fakturan.

Sektion 1 – Grönområde, underhåll
Under vecka 16 träffades kommunen och några styrelsemedlemmar. Grunden till mötet var att gå igenom tomtgränsen vid de ställen som vi angränsar till varandra. Nu har kommunen gjort en mätning ochSatt upp pinnar att förtydliga gränsen. Kommunen kommer att rensa ur träd och ris mm på sin mark om ett par veckor.
Assars trädgårdstjänst kommer att på uppdrag av styrelsen att rensa dels i kullen vid slutet av Knutbygränd dels vid lekplatsen mellan Vätögränd och Vidbogränd utifrån den utmärkta gränsen.

Kommunen har tagit fram ”Strategier och metoder för kartering av ekosystemtjänster” (finns på kommunens hemsida). Vidare finns dokumentet ”Utvecklingsplan för ekosystemtjänster i
Upplands Väsby kommun”. (Dokumentet finns på vår hemsida att läsa.) Målet är att stärka kommunens möjligheter att hantera olika former av förändring i miljö såsom klimatförändringar, biologisk mångfald eller negativa effekter av föroreningar. Vår samfällighet finns mitt i allt detta och vi pratade om hur vi kan bidra och stödja målen. Ett förslag som diskuterades vara att låta en del av våra gräsmattor få växa upp som en sommaräng med blommor för att hjälpa bin och humlor. Det kan finnas fler exempel som kan beaktas. Läs gärna
dokumentet.

Lekplatserna
Skyltarna till lekplatserna kommer nu att sättas upp så att alla kan ge klara besked till 1177/112 om någon gör sig illa.

Hoppborgar
Styrelsen har beslutat att ej ge möjlighet till att sätta upp hoppborgar på samfällighetens ytor. De blir fler och fler samt större för varje år. Gräset under hoppborgarna försvinner under sommaren samt att gräsklippningen försvåras.

Fiber/Bredbandsleverantör
I samband med fiberinstallation 2017 fick alla anslutna fastigheter bredband från Internetbolaget i tre år. Nu i augusti löper avtalet ut och vi för en dialog med olika leverantörer för att se om vi kan få till någon typ av gruppanslutning. Priserna på gruppanslutningar är givetvis helt beroende av anslutningsgrad och därför gör vi nu denna enkätundersökning.
Detta är på inget sätt bindande, all data kommer raderas efter att en samman-
ställning är gjord. Fastighetsinformation är endast till för att säkerställa att inte få
dubbla eller felaktiga registreringar.
https://www.skalby3sam.se/enkat/
Detta är inte något arbete som styrelsen är involverad i utan hanteras av en medlem.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Grannsamverkan
Polisen har märkt att det finns bedragare som osmakligt nog utnyttjar rådande Coronasituation för att lura främst äldre människor. Dessa bedragare är helt skrupelfria och förslagna – så iaktta stor vaksamhet även när det kan verka trovärdigt och ha mod att våga
ifrågasätta!
Mer konkreta tips om bl. a hur man skyddar sig finns i Polisens månadsutskick som ligger på vår webbplats, publicerades mitten av februari, “Grannsamverkan 2020 feb”. Rekommenderas varmt.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi kommer gärna och informera för er om hur det är att bo i en samfällighet.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112
Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna. Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.

Övrigt

 • Det är förbjudet att tvätta/skölja av
  bilar eller motorcyklar på våra
  uppfarter. Vattnet rinner direkt ut i
  dagvattnet.
 • Det förekommer mycket hundbajs
  på våra gräsmattor, Vänligen ta upp
  efter era hundar.

INSTÄLLD ÅRSMÖTE!

Med anledning av gällande extraordinära läget i samhället på grund av Coronaviruset har styrelsen i Skälby tredje samfällighetsförening, med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att årsmötet ställs in tills vidare.
Styrelsen återkommer med nytt datum när det är möjligt med ett möte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Skäl by tredje samfällighetsförening

Samfällsnytt – 1 – 2020

Här kommer årets första samfällsnytt.
Årsmöte
Välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2019/2020. Mötet är den 23 mars i Vilunda församlingshem kl 18:30. Se separat kallelse med detta utskick.
Sista dag att lämna in motion är 21 februari. Ni kan lämna in antingen på vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.
Tänk på att motionerna är skrivna så att det går att svara ja eller nej till förslaget.
Årsmöteshandlingama kommer ut till allas brevlådor efter att motionerna behandlats av styrelsen.
Belysning
Belysningen mellan gränderna som sitter på några av våra fastigheter är nu utbytta till LED-lampor som ger bättre sken samt lättare underhåll.
Asfaltering
Styrelsen har sammanställt information om ansvar, nuläge och planer. Se separat underlag med detta utskick.
Fiber
I augusti går vårt gratiserbjudande av bredband ut som kom med paketet vid anslutningen till fiber (Svensk infrastruktur). Det har kommit förfrågan till styrelsen om att hitta en gemensam bredbandsleverantör för att kunna förhandla om det kommande priset. Det är kanske några som är intresserade av detta medan andra redan har tecknat egna avtal. Styrelsen tänker inte vara delaktiga i denna fråga men om någon bland medlemmarna är intresserad av att dra i frågan så välkomnar styrelsen detta. Kontakta någon i styrelsen om du är intresserad att ta fram valmöjligheter och förhandla.
Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.
Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.
Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112
Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna.
Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.

Se även bifogad bilaga.

Allmänt om UPPLANDS VÄSBY SKÄLBY GA: 8

Skälby Tredje Samfällighetsförening består av 157 fastigheter fördelat på sju gränder med tillhörande lekplatser. Alla fastighetsägare i Skälby Tredje Samfällighetsförening är delägare i vår gemensamma mark och dess anläggningar.

Alla fastigheter är automatiskt anslutna till samfälligheten. Samfälligheten består av gator Lohäradsvägen, Knutbygränd, Kårstagränd, Rimbogränd, Vätögränd, Vidbogränd och Vallbygränd.

Samfälligheten är uppdelad i två sektioner

 • Sektion 1 som omfattar skötseln av de gemensamma ytorna mellan gränderna med tillhörande lekplatser, asfalterade gångar, belysning och dagvattenledningar.
 • Sektion 2 som omfattar kabel-TV-nätet och dess drift.

Frågor om gemensamma fastigheter och anläggningar regleras i anläggningslagen (AL) och lagen om förvaltning av samfälligheter (AFL). Samfälligheten har stadgar och Samfälligheter regleras i lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, (1970:988), anläggningslagen (1973:1149) och lagen (1998:812).

Vår samfällighet har en föreningsförvaltning med stadgar och en styrelse. Styrelsen ska förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om hur styrelsen ska sköta föreningens angelägenheter. Samfälligheten finns i en grundakt (Upplands Väsby Skälby GA:8) hos Lantmäteriet.

I grundakten framgår nuvarande tomtgränser. Dessa justerades 1976 då de flesta fastigheter var med på en utökning av fastighetsgränserna. Vid detta tillfälle justerades även detaljplanerna för området. I dagsläget finns inga avsikter att göra ytterligare några förändringar. För att kunna göra en förändring av samfällighetens mark måste lantmäteriet göra en fastighetsreglering av den nya gränsen, vilket medför en kostnad. Dessutom kan även kommunens detaljplan påverkas. En justering av detaljplanen innebär ytterligare en kostnad.

Idag finns det ett antal fastighetsägare som inkorporerat gemensamma grönområden till ”sin” tomt. På en flygfotografikartan (se hemsidan) finns alla tomtgränser inritade. Det som inte tillhör er fastighet är alltid samfälld mark. Det innebär att bygga, använda eller stänga av samfälld mark är inte tillåtet. Det går inte heller att sälja den samfällda marken i en kommande försäljning.

Den 1 metersregel som ”skapats” av föreningen har inte stöd hos Lantmäteriet. Styrelsen beslöt enligt protokoll den 6 juni 1972, Angående privat plantering på samfälldmark. ”plantering kan ske tom 1 meter från husliv resp. plank dock ej köksväxter”. Detta beslut gäller alltjämt. Om någon vill plantera något utanför 1 metersgränsen måste styrelsen ge skriftligt medgivande och ett tydligt ansvar dokumenteras som följer med de nya ägarna. I övrigt skall inget ställas utanför plankgränsen såsom varmkompostkärl, ved, skottkärror Nuvarande styrelsen har informerat på årsmöten samt i flera Samfällsnytt om att det i flera fall gjorts överträdelser på samfälld mark. Styrelsen har också informerat om att de som överträder reglerna kommer att få enskilda besök av styrelsen där information om överträdelsen diskuteras.

Samfällsnytt – 5 – 2019

Här kommer årets femte samfällsnytt.
Lite kort om vad som hänt och kommer att hända.

Underhåll
Lekplatserna

 •  Skyltar har ännu inte monterats men kommer att sättas upp, med information om fysiskplats vid händelse av olycka då 112 behöver en adress.

Grönytor.

 • Beskäring av träd och buskar är klart för året.

Belysning

 • Byte av grändbelysning till LED-lampor har inte blivit försenat men vår ambition är att detta skall göras skyndsamt.

Arbetet med samfälld mark fortsätter. I detta samfällsnytt har styrelsen lagt med det brev som kommer att lämnas till de som byggt utanför sin tomtgräns. Det kommer även att finnas med en individuell bilaga som beskriver överträdelsen och när återställandet ska vara åtgärdat.

Information om branden

Polisen har ännu inte kommit med någon ny information angående branden.
Bygglovet är klart nu väntas igångsättande till beslutet vunnit laga kraft.

I och med byggstart kommer kommunen stänga av Lohäradsvägen från parkeringen in till Vallbygränd fram till vändplanen till fördel för byggbaracker, hantverkare mm. Det kan innebära ytterligare parkeringsproblem i området

Samfällighetens hemsida

Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Övrigt

Förebyggande åtgärder

Vi närmar oss nu mörkare tider med fler levande ljus i våra hem. Vi hoppas att ni alla kontrollerat era brandvarnare, införskaffat en brandfilt samt ställt en handbrandsläckare på minst 5 kg vid er ytterdörr. Det var vad räddningstjänsten sade vore väldigt bra att alla ska ha hemma.

Eldning

Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivsel- eldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Grannsamverkan

Polisens tipstelefonär 114 14.
Vidpågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla er inflyttningsdag, adress och namn till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Samfällsnytt – 4 – 2019

Här kommer årets fjärde samfällsnytt. Lite kort om vad som hänt och kommer att hända.

Underhåll
Lekplatserna
– Tidigare åtgärder genomförda utifrån besiktningsprotokoll så att inga olycksrisker finns. Byte av sand gjordes då det var några år sedan det gjordes.
– Lekplatserna har oljats, målats samt renoverats.
– Återstår uppsättning av skyltar med information om fysiskplats vid händelse av olycka och 112 behöver en adress.

Grönytor.
– Träd och buskar har fortsatts att beskäras. Ytterligare beskäring kommer att genomföras vid gångvägarna mellan lekplatserna.
– Beskäring av päronträdet kommer att genomföras under september mellan Rimbo och Kårstagränd.
– Diskussionen med kommunen har varit resultatlösa gällande uppröjning av kullen vid
Knytbygatans slut. Diskussionerna kommer att fortsätta i vår.

Gångvägarna
– Samfälligheten är skyldighet att underhålla de anläggningar som finns inom området. Gångvägarna har ännu en gång besiktas och en projektplan kommer att tas fram inför kommande asfaltering. Information om detta kommer löpande att läggas ut på föreningens hemsida.

Belysning
– Byte av grändbelysning till LED-lampor kommer att se inom kort.

Studsmattor
Styrelsen har tagit beslut om att samtliga studsmattor skulle vara nedmonterade till
sista augusti. I skrivande stund finns det fortfarande studsmattor som inte
nedmonterats. Detta bör göras omgående. Om detta inte hörsammas så kommer styrelsen att ombesörja detta.

Arbetet med samfälld mark.
De personliga besöken har inte kommit igång ännu pga. av sommarledighet men kommer att genomföras under hösten.

Information om branden
Det har kommit till styrelsen att rykten börjar sprida sig gällande orsak till branden. Fakta är att polisen har ännu inte hanterat detta ärende så från polisen finns ingen ny information än tidigare dvs. att branden utreds. Orsak är fortfarande inte fastställd.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Eldning
Vi vill åter igen påminna om trivseleldning. Miljönämnden har en policy kring eldning. I tätorten bör eldning i braskaminer endast ske som trivseleldning. Med trivseleldning menar man eldning högst två gånger i veckan cirka två timmar per gång. Det betyder att man inte kan räkna med att kontinuerligt använda kaminen som kompletterande värmekälla. Denna begränsning gäller inte för kaminer som eldas med pellets. Störningar kan upplevas som en allmän försämring av bostadsområdets luft, eller att en viss granne utsätts mer direkt för rökgaserna. Det finns också människor som av olika hälsoskäl besväras mer än andra av de rökgaser som bildas vid eldning. Det är främst från Vätögränd och bort mot Vallbygränd som det är svårt för röken att stig upp i luften. Tänka på alla astmatiker m.fl. som berörs.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.