Kategoriarkiv: Samfällsnytt

Årsstämma 2021

Kallelsen UPPDATERAD 21:e september, pga rådande läget säkerställ att du tagit del av senaste informationen!

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Torsdag den 30 september kl 18.30 på Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90.

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2 (bifogas senare)
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2021

Vi har valt att ha stämman på resturang Himmel och Pannkaka Adressen är Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby Centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Vi utför denna stämma helt enligt de riktlinjer som nu gäller enligt Folkhäslomyndigheten. Därför rekommenderar vi att endast en från varje hushåll anmäler sig.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 26 september till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]
Protokoll [pdf]

Samfällsnytt – 3 -2021

Juni 2021

Årsmöte 2021
Vid senaste styrelsemötet beslöts att föreningen kommer att ha årsmöte den 23 augusti. Då har mångas fått en till två vaccinationssprutor samt lättnaden att träffas inomhus är satta till 500 personer. Vi kommer även denna gång vara i Vilunda församlingslokal.
Fortfarande behöver vi tänka på att vara försiktiga gällande smittspridning så försök
att bara komma en person per fastighet. I händelse av att FHM kommer med nya restriktioner så anpassar vi oss efter dem.

Motioner till 2021 årsmöte
Motionerna från 2020 kommer att tas upp samt de som ni lämnat inför 2021 årsmöte i våras. Nästan alla motioner måste förtydligas då de inte är röstningsbara så som deär skrivna just nu. Vi kommer att ta kontakt med er för förtydligande.

Årsavgiften
Vi vill vänligen men bestämt be er att INTE betala in några avgifter spontant utan invänta faktura via Fortnox finans. Det blir så mycket arbete att återbetala till er. Ni kommer att få en faktura från Fortnox Finans på 2 000 kr efter midsommar och sedan kommer faktura
nummer två efter årsmötet i november med resterande belopp.

Gräsmattor och buskar
Gräsmattorna klipps som vanligt av Assars trädgårdstjänst. De klipper även buskar och träd utifrån efter beställningar som görs hos dem. Under torka klipps inte gräset.
Under JAS (juli-augusti-september) görs beskäringar.

Lekplatser
Vi har åtgärdat de punkter som våra lekplatser fick enligt senaste inspektionen. Mer grus under gungorna kommer att fyllas på av Assars trädgårdstjänst. Det har även oljats in på bänkar, staket mm samt målats på lekstuga.

Några punkter att ta hänsyn till
Biltvätt är absolut förbjuden på gatorna eller garageuppfarten.
Grillning bör alltid göras med stor uppsikt och lämna aldrig en grill med glödande kol utan att den är ordentligt släckt. Ha gärna en vattenslang tillgängligt omedelbart om någon gnista flyger iväg. Det blir ju väldigt lätt virvelvindar på våra innergårdar.
Hastigheter på våra gator är oacceptabelt höga upp till 50 km i timmen är uppskattat. Det är både vi själva som bor på området och gäster som hämtar och lämnar vänner som kör väldigt fort, allra helst på de långa gatorna. Kan vi försöka att prata med dem och lova oss själva att inte vara den som kör på ett barn eller korsande fotgängare. Vi har skrivit om detta flera gånger men utan förändring så nu måste det till en förändring. Vi har haft några incidenter låt
det inte bli fler eller värre.
Mopeder i gränderna är inte tillåtet om man inte går med den som en cykel.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. Ni kommer att få fakturan ställt till er fastighet men kanske med tidigares ägares namn dock gäller fakturan er. (från Fortnox Finans). Ju snabbare vi får nya ägares namn ju lättare har vi att ställa ut fakturan på rätt namn.
På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi i styrelsen finns till förfogande för frågor om vad det innebär att bo i en samfällighet med skyldigheter och möjligheter.

Efterlysning
Ni fastighetsägare som har lampor eller Com hem förstärkare på gavlarna som tillhör föreningen, kontakta kassören då ni ska få ersättning för ström.

Grannsamverkan
Berätta för grannar om någon kommer och hämtar post och vattnar blommor under er frånvaro från huset. Berätta gärna för era grannar om ni ska vara borta en längre stund så kan vi hjälpas åt att hålla uppsikt åt varandra.
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Samfällsnytt – 2 – 2021

Här kommer andra samfällsnytt för året.

Årsmöte 2021
Riksdagen ar beslutat att förlänga de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslaget innebär att lagen ska fortsätta gälla under hela 2021.
Vid senaste styrelsemötet beslöts att inte ha årsmöte i mars enligt stadgarna. Nytt beslut tas av styrelsen i slutet av april.

Motioner till 2021 årsmöte
Det är väldigt viktigt att skriva en motion, som innehåller alla delar enligt nedan.
Utgå från att alla ska förstå om det blir en poströstning igen, då kan inga frågor ställas och
besvaras.
– Instruktion
Skriv en rubrik som tydligt sammanfattar vad motionen handlar om. Ex ”Bänkar och bord till våra lekplatser”.
– Bakgrund
Kortfattat de bakomliggande skälen till att motionen skrivs. Syftet är att alla ska få samma bild av vad som det ska röstas om.
– Konsekvenser
Vilka konsekvenser får motionen för trivsel, ekonomi, tillgänglighet,
ansvarsförhållanden osv? Tänk på hur kostnaden påverkar avgiften detta år och kommande år. Krav på tillgänglighet. Finns det ansvarsförhållanden i förslaget. Skriv konkret vad det innebär.
– Förslag
Kortfattat ditt förslag till förändring. Förslaget ska innehålla vad du hoppas uppnåmed motionen och det kan med fördel formuleras i en tydlig att-sats.
Ex ”Jag föreslår därför att årsstämman röstar för att styrelsen tittar på möjligheterna att köpa
integrerade bänkar och bord till våra lekplatser med de konsekvenser som beskrivits ovan”.
– Förarbete
Här kan du redovisa vad du själv gjort i form av exempelvis bifoga offerter från leverantörer, redovisa material- och tidsåtgång, kostnader osv. . Detta skulle sannolikt resultera i att
årsstämman snabbare kan komma till beslut.

VIKTIGT
Motionerna ska var inne till styrelsen senast den 5 april, Detta för att om det finns otydligheter kan de justeras till innan årsmötets handlingar ska distribueras. Lämna motionerna i postlådan på Vätögränd 23.

På föreningens hemsida finns en mer ut fyllig skrivning om motioner under fliken protokoll.

Årsavgiften
Vi vill vänligen men bestämt be er att INTE betala in några avgifter spontant utan invänta faktura via Fortnox finans. Det blir så mycket arbete att återbetala till er.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi i styrelsen finns till förfogande för frågor om vad det innebär att bo i en samfällighet med skyldigheter och möjligheter.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Tips från styrelsen
Många har säker märkt att soporna i hemmet ökar framför allt plast och papper.
Det blir många turer till någon typ av sophanteringskärl. Vi har många äldre i föreningen som inte kanske har möjlighet att åka i väg med soporna och i stället hamnar allt i brännbart. Nu har ett förtag som heter TMR börjat med hämtning av just plast, metall och papper, GRATIS vid vårt hem. Allt för att få en så ren sophantering som möjligt i Sverige.
Se https://tmr.se/ för mer information.

Fiber – Vad är Nät- och Serviceavgift?

Nätavgiften är obligatorisk för alla som väljer att ha sin fibernätsanslutning igång med en tjänst och finns inskriven i Open Infras (fd Stadsnätsbolagets) Installationsvillkor för fiberinstallation.*

För att kunna ansluta dig och använda internet behöver din fastighet vara ansluten till vårt fibernät och du behöver en bredbandstjänst från en tjänsteleverantör (Open Infra är inte tjänsteleverantör). 

För att använda fibernätet utgår en nätavgift på 9 kr/mån. Den nätavgiften faktureras en gång om året, 108 kr.

Nätavgiften ska täcka kostnaderna som finns för underhåll och utveckling i fibernätinfrastrukturen som Open Infra äger. Det är allt från kablarna i marken, noder, switchar, utbyte/uppgraderingar av utrustning för att lysa upp och styra nätet.

Nätavgiften inkluderar även drift och underhåll av fasad- och fiberboxen som sitter i din fastighet.

I villkoren benämns nätavgiften som ”drift och underhåll av fiberbox” á 9 kr per månad (punkt 6).

*I vissa tidigare avtal saknas nätavgiften ”drift och underhåll av fiberbox”. Isåfall är det frivilligt att betala nätavgiften och ta del av de förmåner som nätavgiften innebär. Detta framgår isåfall av fakturan du har fått. I nätavgiften ingår ingår drift och underhåll av fasadbox och fiberbox, det betyder att om något går sönder ingår reparation eller byte av box samt eventuell strömadapter (gäller dock ej om skada är orsakat av oaktsamhet).

Klicka här för att läsa mer om kostnader för reparation och underhåll om du betalat nätavgift eller inte

Samfällsnytt – 3 – 2020

Här kommer årets tredje samfällsnytt.
Lite kort om vad som händer

Årsmötet
När besked om att det går att ha sammankomster för mer än 50 personer så kommer styrelsen skyndsamt att kalla till årsmöte.

Avgift
Det är nu nya betalningsrutiner för betalning av avgiften som vi informerat
om tidigare. Fakturan kommer via Fortnox och ett bankgironummer.
Faktura nummer två kommer efter årsmötet då avgiften är fastställd.

Sektion 1
Grönområde och gångar mellan
lekplatserna
Rensning av kullen i slutet av Knutbygränd mot Abbes kommer att ske efter midsommar som ett första steg i rensning av de planerade åtgärderna. Efter sommaren kommer det att ske beskäring i gångarna mellan lekplatserna samt rensning av buskage, eventuella träd samt sly från Vidbogränd mot Vallbyränd.

Lekplatserna
Lekplatserna Skyltar finns nu på plats med information om plats, vid händelse av
olycka och 112 behöver en adress. Inga särskilda underhåll är planerade för lekplatserna då det gjordes ett antal åtgärder förra året. Den årliga inspektionen av lekplatserna kommer att
genomföras och efter det planeras underhållet.

Studsmattor
Beslutet kvarstår beslut att inga studsmattor ska finnas på samfälld mark sommaren 2020.

Sektion två
Com hem som sänder i vårt kopparnät dvs det vi har på vindarna kommer att ändras
till att bli helt digitala fr o m 8 september.
Mer information om detta i nästa samfälls-nytt. Information finns på Com hem hemsida om ni vill informera er innan dess. https://www.tele2.se/

Fiber/Bredbandsleverantör
I samband med fiberinstallation 2017 fick alla anslutna fastigheter bredband från
Internetbolaget i tre år. Nu har Internetbolaget kommit med ett erbjudande som vi bifogar med detta samfällsnytt(endast i brevlådan). Alla inom samfälligheten kan åberopa detta erbjudande. Det är ingen gruppanmälan utan alla sluter separata avtal. Ni kan själva välja vilket internetbolag ni vill det finns inget tvång till Internetbolaget men om ni ska fortsätta ha bredband efter augusti så måste ni teckna ett abonnemang.
En riktlinje är att abonnemang 250/100 vänder sig till hushåll med inte så många
samtidiga enheter dvs ett abonnemang som räcker långt. 500 till 1000 /100
vänder sig till ett hushåll med lite högre krav. Är ni osäkra kontakta Com hem.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till
styrelsen från hemsidan. Hemsidan uppdateras kontinuerligt även med så nyheter. Håll er informerade.

Övrigt
Ännu en gång nu när vi är mitt i grillsäsongen vi vädja till er att ta det varsamt. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Ha alltid vattenslang i beredskap och säkerställ att grillen är släckt innan ni
lämnar den ut sikte.

Arbetet med samfälld mark
De personliga besöken kommer att påbörjas igen då Coronatider stoppade upp dessa besök men nu går det att träffa ute i trädgården.

Några korta punkter

 • Kom ihåg att köra långsamt inom området allra helst nu när det är sommarlov.
 • Låt inte era barn leka på gatorna.
 • Kom ihåg att klippa ned buskar och höga växter så att bilar har fri sikt vid gångvägarna max 90 cm.
 • Förbjudet att tvätta/skölja av vilar på gatan eller uppfarten.
 • Berätta för era grannar om ni ska åka bort någon tid under sommaren så grannsamverkan fungerar som det är tänkt.
 • Polisens tipstelefon är 114 14.
  Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. Vi behöver information om er så att ni får fakturan rätt gällande samarbetsavgiften. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Vi i styrelsen vill önska alla i samfälligheten en skön sommar och ta hand om varandra.