Samfällsnytt – Nr 3 – 2023

Asfaltering gångvägar
Asfaltering är genomförd med bra resultatbåde vad gäller kostnader (1,035 miljoner kr)och kvalité.

Om ni upptäcker skador eller brister vid erapromenader så kontakta ordförande så att visnarast kan avhjälpa eventuella fel. Vi har tvåårs garanti på arbetet. Det är lite fult vidkanterna just nu på grund av att gräset intevuxit upp samt klippning inte kunde görasMen vi hoppas att det kommer bli bra undersommaren.

Medlemsavgift/fakturor
Första fakturan för medlemsavgiften skickadesut i slutet av maj. De medlemmar som harmöjlighet att ta emot fakturor via Kivra harfått den digitalt och resterande har skickats uti brevlådan. Har ni frågor kring fakturan kan nikontakta Oskar på 0736–610 429. Den andrafakturan planeras att skickas ut under hösten.

Kabel-tv nätet
Avtalet med Tele2 (ComHem) är nu uppsagt och signalerna kommer att brytas 2023-12-01.
Påminner de som använder kabel-tv nätet idag att se över vad/vilket nät de skall
använda from 2023-12-01.

Hjärtstartare
Årsstämman beslöt att vi skulle införskaffa en hjärtstartare i området om vi kunde hitta de
rätta förutsättningarna, både vad det gäller tillgänglighet och ekonomi.
Ekonomin är löst via leasing som är bäst ur både service och försäkringssynpunkt.

Vi söker nu en fastighetsägare som kan tänka sig att ha en hjärtstartare/AED på sin tomt. Skåpet är runt med en diameter på 48 cm och kopplas till elnätet och WiFi. Fastighetsägaren kommer att ersättas för sin elförbrukning. För att den skall vara skyddad samt så centralt placerad som möjligt ser vi gärna någon av fastigheterna på Rimbogränd, antingen på fram eller baksidan av de två plus två närmsta husen vid gångvägen.

Kontakta Marcus Östman på 070-859 40 60 vid intresse.

Digitalisering av information
From 2024 kommer all information från styrelsen att ske via vår hemsida, www.skalby3sam.se, Registrera dig där för att inte missa viktig information. Om du inte har Nr 3 2023 tillgång till internet/mail anmäler du detta till kassören/ordförande på tfn 073-688 15 40.
Tre fastigheter har hitintills anmält att de vill ha information och faktura i brevlådan.

Grannsamverkan
Information från Polisen finns på vår hemsida. Du har väl anslutit dig till vår Facebook grupp Skälby 3e Grannsamverkan Upplands Väsby? Där får du snabbast information om vad som händer i området/kommunen. Senaste information är bland annat cykelstölder i området. Använd godkända lås för att eventuellt få ersättning på hemförsäkringen. Nu inför sommaren, kolla upp att allt är inlåst, däck och takboxar är stöldbegärliga. Meddela grannar när ni är borta så att vi hjälps åt att förhindra brottslighet.

Lekplatser
Lekplatserna är nu upprustade säkerhetsmässigt. Under sommaren kommer vi att byta alla staket samt sätta ut nya tunga sittbänkar på samtliga lekplatser.’Lekplatser
Lekplatserna är nu upprustade säkerhetsmässigt. Under sommaren kommer vi att byta alla staket samt sätta ut nya tunga sittbänkar på samtliga lekplatser.

Nyinflyttade
Välkommen till vårt område och samfällighet. Anmäl dig via vår hemsida så att fakturor
kommer till rätt person under hösten. Styrelsen har sammanställt det viktigaste att
veta om vår samfällighet på hemsidan under fliken medlemsinformation/nyinflyttad.

Grändbelysningar
Vi har besiktat (gjorts av godkänd firma) samtliga belysningsstolpar under våren. Av våra 29 stolpar är endast 5 OK, övriga är mer eller mindre rostiga. Styrelsen har beslutat ta in offert för att byta ut samtliga under hösten samt komplettera med tre-fyra nya för att förbättra belysningen i vissa gränder. Vi kan då ta bort de lampor som idag sitter på husväggarna och fungerar mindre bra. Kostnad ca 250-300 000 kr. Fem stolpar är i akut behov av utbyte varför vi skyndsamt måste vidta åtgärder.

Kommunikation
Kommunikationen med medlemmarna har under den senaste tiden handlat om fakturafrågor, markskötsel och asfaltering. Vi har även hälsat nya husägare välkomna till vår förening. Har ni funderingar kring något så tveka inte att ta kontakt med styrelsen via kontaktformulär på hemsidan eller ringa ordförande på nummer 073-688 15 40

Grönområdet
Assars trädgårdstjänst genomför även detta år gräsklippning, busk- och häckvård samt ogräsrensning runt lekplatserna.
Styrelsen har beslutat att ta in arborist förkontroll av våra träd, några börjar bli ”trötta”bl.a. för att de växer för tätt för sin storlek.Det rekommenderas 6 m mellan varje träd föratt behålla vitalitet genom åren. Merainformation kring detta kommer i nästasamfällsnytt.

Sociala aktiviteter
Vad önskar ni skulle hända i området? Fest? Städdagar? Bouletävling? Barnaktiviteter? Hör
av er till styrelsen med önskemål via kontaktsidan eller ring ordförande.

GLAD OCH SOLIG SOMMAR ÖNSKAR
STYRELSEN
(men lite regn behöver vi för vår miljö)