Alla inlägg av Marcus Östman

Samfällsnytt – 2 – 2021

Här kommer andra samfällsnytt för året.

Årsmöte 2021
Riksdagen ar beslutat att förlänga de tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under det pågående virusutbrottet. Förslaget innebär att lagen ska fortsätta gälla under hela 2021.
Vid senaste styrelsemötet beslöts att inte ha årsmöte i mars enligt stadgarna. Nytt beslut tas av styrelsen i slutet av april.

Motioner till 2021 årsmöte
Det är väldigt viktigt att skriva en motion, som innehåller alla delar enligt nedan.
Utgå från att alla ska förstå om det blir en poströstning igen, då kan inga frågor ställas och
besvaras.
– Instruktion
Skriv en rubrik som tydligt sammanfattar vad motionen handlar om. Ex ”Bänkar och bord till våra lekplatser”.
– Bakgrund
Kortfattat de bakomliggande skälen till att motionen skrivs. Syftet är att alla ska få samma bild av vad som det ska röstas om.
– Konsekvenser
Vilka konsekvenser får motionen för trivsel, ekonomi, tillgänglighet,
ansvarsförhållanden osv? Tänk på hur kostnaden påverkar avgiften detta år och kommande år. Krav på tillgänglighet. Finns det ansvarsförhållanden i förslaget. Skriv konkret vad det innebär.
– Förslag
Kortfattat ditt förslag till förändring. Förslaget ska innehålla vad du hoppas uppnåmed motionen och det kan med fördel formuleras i en tydlig att-sats.
Ex ”Jag föreslår därför att årsstämman röstar för att styrelsen tittar på möjligheterna att köpa
integrerade bänkar och bord till våra lekplatser med de konsekvenser som beskrivits ovan”.
– Förarbete
Här kan du redovisa vad du själv gjort i form av exempelvis bifoga offerter från leverantörer, redovisa material- och tidsåtgång, kostnader osv. . Detta skulle sannolikt resultera i att
årsstämman snabbare kan komma till beslut.

VIKTIGT
Motionerna ska var inne till styrelsen senast den 5 april, Detta för att om det finns otydligheter kan de justeras till innan årsmötets handlingar ska distribueras. Lämna motionerna i postlådan på Vätögränd 23.

På föreningens hemsida finns en mer ut fyllig skrivning om motioner under fliken protokoll.

Årsavgiften
Vi vill vänligen men bestämt be er att INTE betala in några avgifter spontant utan invänta faktura via Fortnox finans. Det blir så mycket arbete att återbetala till er.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi i styrelsen finns till förfogande för frågor om vad det innebär att bo i en samfällighet med skyldigheter och möjligheter.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Tips från styrelsen
Många har säker märkt att soporna i hemmet ökar framför allt plast och papper.
Det blir många turer till någon typ av sophanteringskärl. Vi har många äldre i föreningen som inte kanske har möjlighet att åka i väg med soporna och i stället hamnar allt i brännbart. Nu har ett förtag som heter TMR börjat med hämtning av just plast, metall och papper, GRATIS vid vårt hem. Allt för att få en så ren sophantering som möjligt i Sverige.
Se https://tmr.se/ för mer information.

Fiber – Vad är Nät- och Serviceavgift?

Nätavgiften är obligatorisk för alla som väljer att ha sin fibernätsanslutning igång med en tjänst och finns inskriven i Open Infras (fd Stadsnätsbolagets) Installationsvillkor för fiberinstallation.*

För att kunna ansluta dig och använda internet behöver din fastighet vara ansluten till vårt fibernät och du behöver en bredbandstjänst från en tjänsteleverantör (Open Infra är inte tjänsteleverantör). 

För att använda fibernätet utgår en nätavgift på 9 kr/mån. Den nätavgiften faktureras en gång om året, 108 kr.

Nätavgiften ska täcka kostnaderna som finns för underhåll och utveckling i fibernätinfrastrukturen som Open Infra äger. Det är allt från kablarna i marken, noder, switchar, utbyte/uppgraderingar av utrustning för att lysa upp och styra nätet.

Nätavgiften inkluderar även drift och underhåll av fasad- och fiberboxen som sitter i din fastighet.

I villkoren benämns nätavgiften som ”drift och underhåll av fiberbox” á 9 kr per månad (punkt 6).

*I vissa tidigare avtal saknas nätavgiften ”drift och underhåll av fiberbox”. Isåfall är det frivilligt att betala nätavgiften och ta del av de förmåner som nätavgiften innebär. Detta framgår isåfall av fakturan du har fått. I nätavgiften ingår ingår drift och underhåll av fasadbox och fiberbox, det betyder att om något går sönder ingår reparation eller byte av box samt eventuell strömadapter (gäller dock ej om skada är orsakat av oaktsamhet).

Klicka här för att läsa mer om kostnader för reparation och underhåll om du betalat nätavgift eller inte

Samfällsnytt – 3 – 2020

Här kommer årets tredje samfällsnytt.
Lite kort om vad som händer

Årsmötet
När besked om att det går att ha sammankomster för mer än 50 personer så kommer styrelsen skyndsamt att kalla till årsmöte.

Avgift
Det är nu nya betalningsrutiner för betalning av avgiften som vi informerat
om tidigare. Fakturan kommer via Fortnox och ett bankgironummer.
Faktura nummer två kommer efter årsmötet då avgiften är fastställd.

Sektion 1
Grönområde och gångar mellan
lekplatserna
Rensning av kullen i slutet av Knutbygränd mot Abbes kommer att ske efter midsommar som ett första steg i rensning av de planerade åtgärderna. Efter sommaren kommer det att ske beskäring i gångarna mellan lekplatserna samt rensning av buskage, eventuella träd samt sly från Vidbogränd mot Vallbyränd.

Lekplatserna
Lekplatserna Skyltar finns nu på plats med information om plats, vid händelse av
olycka och 112 behöver en adress. Inga särskilda underhåll är planerade för lekplatserna då det gjordes ett antal åtgärder förra året. Den årliga inspektionen av lekplatserna kommer att
genomföras och efter det planeras underhållet.

Studsmattor
Beslutet kvarstår beslut att inga studsmattor ska finnas på samfälld mark sommaren 2020.

Sektion två
Com hem som sänder i vårt kopparnät dvs det vi har på vindarna kommer att ändras
till att bli helt digitala fr o m 8 september.
Mer information om detta i nästa samfälls-nytt. Information finns på Com hem hemsida om ni vill informera er innan dess. https://www.tele2.se/

Fiber/Bredbandsleverantör
I samband med fiberinstallation 2017 fick alla anslutna fastigheter bredband från
Internetbolaget i tre år. Nu har Internetbolaget kommit med ett erbjudande som vi bifogar med detta samfällsnytt(endast i brevlådan). Alla inom samfälligheten kan åberopa detta erbjudande. Det är ingen gruppanmälan utan alla sluter separata avtal. Ni kan själva välja vilket internetbolag ni vill det finns inget tvång till Internetbolaget men om ni ska fortsätta ha bredband efter augusti så måste ni teckna ett abonnemang.
En riktlinje är att abonnemang 250/100 vänder sig till hushåll med inte så många
samtidiga enheter dvs ett abonnemang som räcker långt. 500 till 1000 /100
vänder sig till ett hushåll med lite högre krav. Är ni osäkra kontakta Com hem.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till
styrelsen från hemsidan. Hemsidan uppdateras kontinuerligt även med så nyheter. Håll er informerade.

Övrigt
Ännu en gång nu när vi är mitt i grillsäsongen vi vädja till er att ta det varsamt. Lämna aldrig grillen utan tillsyn. Ha alltid vattenslang i beredskap och säkerställ att grillen är släckt innan ni
lämnar den ut sikte.

Arbetet med samfälld mark
De personliga besöken kommer att påbörjas igen då Coronatider stoppade upp dessa besök men nu går det att träffa ute i trädgården.

Några korta punkter

 • Kom ihåg att köra långsamt inom området allra helst nu när det är sommarlov.
 • Låt inte era barn leka på gatorna.
 • Kom ihåg att klippa ned buskar och höga växter så att bilar har fri sikt vid gångvägarna max 90 cm.
 • Förbjudet att tvätta/skölja av vilar på gatan eller uppfarten.
 • Berätta för era grannar om ni ska åka bort någon tid under sommaren så grannsamverkan fungerar som det är tänkt.
 • Polisens tipstelefon är 114 14.
  Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. Vi behöver information om er så att ni får fakturan rätt gällande samarbetsavgiften. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Vi i styrelsen vill önska alla i samfälligheten en skön sommar och ta hand om varandra.

Samfällsnytt – 2 – 2020

Här kommer årets andra samfällsnytt.

Årsmöte
Styrelsen har ännu inte kunnat ta beslut om någon ny tid men så fort Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna så kommer ett besked. Däremot kommer tiden för att lägga fram motioner att förlängas tillsvidare. Tänk på att motionerna är skrivna så att det går att svara ja eller nej till förslaget annars kommer inte motionen att läggas fram till
årsmötet. Ni kan lämna in antingen via vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.

Avgift
Det är nu nya betalningsrutiner för betalning av avgiften.

 • Årsavgiften kommer att delas upp på två tillfällen. April och augusti.
 • Faktura kommer att komma i brevlådan från vårt nya ekonomisystem. Så ni ska inte
  betala in i förväg eller på annat sätt än via fakturan.

Sektion 1 – Grönområde, underhåll
Under vecka 16 träffades kommunen och några styrelsemedlemmar. Grunden till mötet var att gå igenom tomtgränsen vid de ställen som vi angränsar till varandra. Nu har kommunen gjort en mätning ochSatt upp pinnar att förtydliga gränsen. Kommunen kommer att rensa ur träd och ris mm på sin mark om ett par veckor.
Assars trädgårdstjänst kommer att på uppdrag av styrelsen att rensa dels i kullen vid slutet av Knutbygränd dels vid lekplatsen mellan Vätögränd och Vidbogränd utifrån den utmärkta gränsen.

Kommunen har tagit fram ”Strategier och metoder för kartering av ekosystemtjänster” (finns på kommunens hemsida). Vidare finns dokumentet ”Utvecklingsplan för ekosystemtjänster i
Upplands Väsby kommun”. (Dokumentet finns på vår hemsida att läsa.) Målet är att stärka kommunens möjligheter att hantera olika former av förändring i miljö såsom klimatförändringar, biologisk mångfald eller negativa effekter av föroreningar. Vår samfällighet finns mitt i allt detta och vi pratade om hur vi kan bidra och stödja målen. Ett förslag som diskuterades vara att låta en del av våra gräsmattor få växa upp som en sommaräng med blommor för att hjälpa bin och humlor. Det kan finnas fler exempel som kan beaktas. Läs gärna
dokumentet.

Lekplatserna
Skyltarna till lekplatserna kommer nu att sättas upp så att alla kan ge klara besked till 1177/112 om någon gör sig illa.

Hoppborgar
Styrelsen har beslutat att ej ge möjlighet till att sätta upp hoppborgar på samfällighetens ytor. De blir fler och fler samt större för varje år. Gräset under hoppborgarna försvinner under sommaren samt att gräsklippningen försvåras.

Fiber/Bredbandsleverantör
I samband med fiberinstallation 2017 fick alla anslutna fastigheter bredband från Internetbolaget i tre år. Nu i augusti löper avtalet ut och vi för en dialog med olika leverantörer för att se om vi kan få till någon typ av gruppanslutning. Priserna på gruppanslutningar är givetvis helt beroende av anslutningsgrad och därför gör vi nu denna enkätundersökning.
Detta är på inget sätt bindande, all data kommer raderas efter att en samman-
ställning är gjord. Fastighetsinformation är endast till för att säkerställa att inte få
dubbla eller felaktiga registreringar.
https://www.skalby3sam.se/enkat/
Detta är inte något arbete som styrelsen är involverad i utan hanteras av en medlem.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Grannsamverkan
Polisen har märkt att det finns bedragare som osmakligt nog utnyttjar rådande Coronasituation för att lura främst äldre människor. Dessa bedragare är helt skrupelfria och förslagna – så iaktta stor vaksamhet även när det kan verka trovärdigt och ha mod att våga
ifrågasätta!
Mer konkreta tips om bl. a hur man skyddar sig finns i Polisens månadsutskick som ligger på vår webbplats, publicerades mitten av februari, “Grannsamverkan 2020 feb”. Rekommenderas varmt.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi kommer gärna och informera för er om hur det är att bo i en samfällighet.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112
Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna. Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.

Övrigt

 • Det är förbjudet att tvätta/skölja av
  bilar eller motorcyklar på våra
  uppfarter. Vattnet rinner direkt ut i
  dagvattnet.
 • Det förekommer mycket hundbajs
  på våra gräsmattor, Vänligen ta upp
  efter era hundar.