Samfällsnytt – Nr 2- 2023


Årsmötet genomfördes 2023-03-22 med 31st närvarande medlemmar (utdrag från mötet)

Ny styrelse valdes med följande medlemmar:

Raine Englund, ordförande
Peter Svensson, sekreterare
Oskar Rommel, v.ordf/kassör
Petter Fogelbrink
Maryam Jahandar

Tack Lasse, Eva och Jenny för ert mångåriga arbete för medlemmarna

Webmaster Marcus Östman
Grannsamverkan Sören Nylund

Följande beslut tog Årsmötet:

Medlemsavgift

För 2023 fastställdes avgiften för sektion 1 (grönytor, gångvägar mm) till 3 200 kr inkl moms och sektion 2 (kabel-tv) till 300 kr inkl moms. Avgiften betalas via utsända fakturor som delas på två fakturor.
Den första på 2 000 kr April/Maj och den andra på 1 500 resp 1 200 kr September/Oktober. 1 200 kr är för de 5 medlemmar som ej ingår i sektion 2. Betala endast via utsända fakturor, det underlättar oerhört för kassör.

Kabel-tv nätet

Kabel-tv sägs upp och nätet läggs ner from 2023-12-01. Beslutet var enhälligt.
De som idag nyttjar kabel-tv nätet uppmanas att före 2023-12-01 ansluta sig till framdragen fiber eller annan anslutning för att kunna se TV.

Motion Hjärtstartare

Mötet beslöt att tillstyrka motionen vilket innebär att, om rätt förutsättningar finns (skapas) så kommer vi att i området ha en hjärtstartare. Mötet föredrog att vi hyr materialet för att underlätta service, försäkring mm. Förslagsställaren skall ta fram detaljer såsom plats, avtal, bestämmelser och föredra för styrelsen som bemyndigades att fatta beslut.

Mera information kring detta kommer på nästa Samfällsnytt (sommaren 2023).

Digitalisering av information

From 2024 kommer all information från styrelsen att ske via vår hemsida, www.skalby3sam.se. Du som inte registrerat dig för att få tillgång till uppdateringar från hemsidan uppmanas att snarast göra detta. Planen är att vi kommer att skicka medlemsavgifter via e-faktura from 2024, varför det är viktigt att din mailadress finns registrerat. Om du inte har tillgång till internet/mail anmäler du detta till kassören alt till ordförande på tfn 073-688 15 40

Samtliga årsmöteshandlingar finns på hemsidan och protokoll från årsmötet finns from 6 April (senast) på hemsidan www.skalby3sam.se.

Grannsamverkan

Information från Polisen finns på hemsidan under fliken Grannsamverkan. För att snabbt få tillgång till vad som händer i närområdet så anslut dig till vår Facebook grupp Skälby 3e Grannsamverkan Upplands Väsby. Senaste informationen från Polisen är att inbrott skett i närområdet via takluckor. Säkra era luckor för att försvåra inbrott.

Polisens tipstelefon är: 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Nyinflyttade

Välkommen till vårt område och samfällighet. Anmäl dig på hemsidan så att vi sänder fakturor till rätt person under 2023. Styrelsen har sammanställt det viktigaste att veta om vår samfällighet, finns på hemsidan.
Har du funderingar/frågor kontakta ordförande på tfn 073-688 15 40.

Asfaltering av gångvägar

Kommer att ske så snart det torkat upp, preliminärt i slutet av April början på Maj.
Anslag kommer att sättas upp några veckor före. Samtliga gångvägar stängs av under arbetet som beräknas ta två veckor.

Kommunikation

Sedan senaste samfällsnytt har styrelsen inte mottagit några mejl från medlemmarna.

Övrigt

Som ni säkert har sett så har vi många skator i området. Överfyll inte sopkärl då de är snabba att söka mat och sprider soporna, värmen är snart här och odören lockar till sig skadedjur. Råttor är snabbt på plats och det vill vi undvika.