Valberedningen

Styrelse, revisorer och valberedning utses bland medlemmarna. Det förutsätter att det finns några personer som är villiga att under en period arbeta för det gemensammas bästa. Alternativet är att samfälligheten sköts av förvaltare utsedd av Länsstyrelsen, vilket är ett mycket dyrare alternativ. Arbetet är ofta stimulerande och man bidrar efter egen förmåga. Ni som är intresserade att på något sätt bidra får gärna anmäla Ert intresse till valberedningen.

Valberedningen för 2018

NamnAdress
Ingrid Fritjofsson-BergmanLohäradsvägen 57
Erik Najjar,Vätögränd 17
Mikael SchenningKårstagränd 15