Kategoriarkiv: Årsstämma

Årsstämma 2022

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Torsdag den 31 mars kl 18.30 på Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90. Norra ingången Väsby centrum.

Underlag till årsstämman:

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2022

Vi har valt att ha stämman på resturang Himmel och Pannkaka Adressen är Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby Centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 25 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Motioner skall inkomma till styrelsen senast den 15 mars.
Lämnas till Eva Erikssons brevlåda Vätögränd 23

Kallelse [PDF]
Protokoll [PDF]

Årsstämma 2021

Kallelsen UPPDATERAD 21:e september, pga rådande läget säkerställ att du tagit del av senaste informationen!

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Torsdag den 30 september kl 18.30 på Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90.

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2 (bifogas senare)
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2021

Vi har valt att ha stämman på resturang Himmel och Pannkaka Adressen är Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby Centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Vi utför denna stämma helt enligt de riktlinjer som nu gäller enligt Folkhäslomyndigheten. Därför rekommenderar vi att endast en från varje hushåll anmäler sig.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 26 september till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]
Protokoll [pdf]

INSTÄLLD ÅRSMÖTE!

Med anledning av gällande extraordinära läget i samhället på grund av Coronaviruset har styrelsen i Skälby tredje samfällighetsförening, med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att årsmötet ställs in tills vidare.
Styrelsen återkommer med nytt datum när det är möjligt med ett möte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Skäl by tredje samfällighetsförening

Årsstämma 2020

Med anledning av gällande extraordinära läget i samhället på grund av Coronaviruset har styrelsen i Skälby tredje samfällighetsförening, med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att årsmötet ställs in tills vidare.
Styrelsen återkommer med nytt datum när det är möjligt med ett möte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Skäl by tredje samfällighetsförening

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Måndagen den 23 mars kl 18.30 på Vilunda Församlingshem

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2019

Vi har valt att ha stämman på Vilunda Fösamlingshem/Hammarby Kyrka
som ligger i Upplands Väsby centrum, norra sidan. Adressen är Kyrkvägen
9 och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.
Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en kaffe och smörgås.
Stanna gärna kvar efter mötet för lite samvaro!

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 15 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]

Protokoll [pdf]

Årsstämma 2019

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Fredagen den 22 mars kl 18.30 på Vilunda Församlingshem

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2019

Vi har valt att ha stämman på Vilunda Fösamlingshem/Hammarby Kyrka
som ligger i Upplands Väsby centrum, norra sidan. Adressen är Kyrkvägen
9 och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.
Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en kaffe och smörgås.
Stanna gärna kvar efter mötet för lite samvaro!

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 15 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]
Protokoll [pdf]

Com Hem och framtiden… uppföljning

Många av våra medlemmar har frågat styrelsen om COMHEM:s framtid. Detta är något vi kommer att ta upp på årsmötet och diskutera.
Avtalet med COMHEM löper året ut d.v.s. till den 31/12-2018 med möjlighet till förlängning.
Avsikten är att avveckla COMHEM efter årsskiftet och både styrelsen och fibergruppen tittar på en smidigt lösning. Mer information om detta kommer att tas upp på årsmötet den 22/3

Väl mött!

/Styrelsen

Extrastämma 2017 – Fiber

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till extrastämma angående fiber.

Tisdagen den 30 maj kl 19.00
På Cafe Astrid (Väsby Centrum)

Det är viktigt att ni kommer oberoende av ert ställningstagande. Resultatet på extrastämman är helt avgörande för nästa steg i ett eventuellt fibernät i vårt område.
Ärende: Det pågår erbjudande om fibernät där varje enskild fastighetsägare väljer om man vill ha detta eller ej. För att fibernätet ska kunna installeras måste samfälligheten godkänna att Stadsnätsbolaget får gräva på samfällighetens mark. Samfälligheten måste därför fatta ett beslut om detta och ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal med Svensk Infrastruktur gällande grävning på samfällighetens mark.
Extrastämman har bara en punkt att avhandla, ja eller nej till att ge styrelsen mandat till att förhandla och teckna avtal med Stadsnätsbolaget för grävning på samfällighetens mark. Om ni har frågor om utsänt material eller behov av hjälp kan ni ringa någon av följande eller mejla till styrelsen@skalby3sam.se

Christer Selming, Knutbygränd 9, 076-3477975
Christer Marklund, Knutbygränd 11, 070-910 09 69

Resultat av röstningen blev 92 ja-röster mot 3 nej-röster, se protokoll nedan.

Kallelse [PDF]
Protokoll [PDF]