Kategoriarkiv: Årsstämma

Årsstämma 2024

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie Årstämma

ONSDAG 20 MARS KL 19.00

Dagordning enligt Stadgarna.

Underlag och handlingar för Årstämman finns nedan. Vi har valt att ha stämman på Restaurang Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen,

Anmäl ert intresse till stämman senast 9 mars till Peter Svensson
projektledningpeter@gmail.com / SMS: 073-4214846 / Vätögränd 18

Årsstämma 2023

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma

Onsdag den 22 Mars kl. 19.00
Himmel och Pannkaka
Dragonvägen 88–90
Norra ingången Väsby centrum

Underlag till årsstämman:

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Budget sektion 1&2
 3. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 4. Valberedningens förslag till styrelse 2023
 5. Motioner
  Övriga delar finns att läsa på samfällighetens hemsida.
  Vi har valt att ha stämman på Restaurang Himmel och Pannkaka Adress:
  Dragonvägen 88–90, Norra ingången Väsby centrum. Vill man åka kommunalt,
  så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 14 mars till Jenny Bravo, via
Mail: jennylantz@live.se
Lapp i brevlåda: Vätögränd 16.
SMS: 073 506 38 02

Kallelse [pdf]

Årsstämma 2022

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Torsdag den 31 mars kl 18.30 på Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90. Norra ingången Väsby centrum.

Underlag till årsstämman:

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2022

Vi har valt att ha stämman på resturang Himmel och Pannkaka Adressen är Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby Centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 25 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Motioner skall inkomma till styrelsen senast den 15 mars.
Lämnas till Eva Erikssons brevlåda Vätögränd 23

Kallelse [PDF]
Protokoll [PDF]

Årsstämma 2021

Kallelsen UPPDATERAD 21:e september, pga rådande läget säkerställ att du tagit del av senaste informationen!

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Torsdag den 30 september kl 18.30 på Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90.

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2 (bifogas senare)
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2021

Vi har valt att ha stämman på resturang Himmel och Pannkaka Adressen är Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby Centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Vi utför denna stämma helt enligt de riktlinjer som nu gäller enligt Folkhäslomyndigheten. Därför rekommenderar vi att endast en från varje hushåll anmäler sig.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 26 september till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]
Protokoll [pdf]

INSTÄLLD ÅRSMÖTE!

Med anledning av gällande extraordinära läget i samhället på grund av Coronaviruset har styrelsen i Skälby tredje samfällighetsförening, med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att årsmötet ställs in tills vidare.
Styrelsen återkommer med nytt datum när det är möjligt med ett möte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Skäl by tredje samfällighetsförening

Årsstämma 2020

Med anledning av gällande extraordinära läget i samhället på grund av Coronaviruset har styrelsen i Skälby tredje samfällighetsförening, med hänsyn till folkhälsomyndighetens rekommendationer, beslutat att årsmötet ställs in tills vidare.
Styrelsen återkommer med nytt datum när det är möjligt med ett möte.
Med vänliga hälsningar
Styrelsen i Skäl by tredje samfällighetsförening

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Måndagen den 23 mars kl 18.30 på Vilunda Församlingshem

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2019

Vi har valt att ha stämman på Vilunda Fösamlingshem/Hammarby Kyrka
som ligger i Upplands Väsby centrum, norra sidan. Adressen är Kyrkvägen
9 och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.
Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en kaffe och smörgås.
Stanna gärna kvar efter mötet för lite samvaro!

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 15 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]

Protokoll [pdf]

Årsstämma 2019

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Fredagen den 22 mars kl 18.30 på Vilunda Församlingshem

Underlag till årsstämman (bilagor):

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Verksamhetsberättelse
 3. Årsbokslut sektion 1&2
 4. Budget sektion 1
 5. Budget sektion 2
 6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 7. Valberedningens förslag till styrelse 2019

Vi har valt att ha stämman på Vilunda Fösamlingshem/Hammarby Kyrka
som ligger i Upplands Väsby centrum, norra sidan. Adressen är Kyrkvägen
9 och vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.
Efter stämman bjuder föreningen mötesdeltagarna på en kaffe och smörgås.
Stanna gärna kvar efter mötet för lite samvaro!

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 15 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Kallelse [pdf]
Protokoll [pdf]