Årsstämma 2022

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.
Torsdag den 31 mars kl 18.30 på Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90. Norra ingången Väsby centrum.

Underlag till årsstämman:

  1. Förslag till dagordning för stämman
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Årsbokslut sektion 1&2
  4. Budget sektion 1
  5. Budget sektion 2
  6. Debiteringslängd sektion 1 och 2
  7. Valberedningens förslag till styrelse 2022

Vi har valt att ha stämman på resturang Himmel och Pannkaka Adressen är Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby Centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 25 mars till Isabelle Berglund, via
Mail: janeisabelle@hotmail.com
Lapp I brevlåda : Lohäradsvägen 21.
SMS: 073-593 28 74

Motioner skall inkomma till styrelsen senast den 15 mars.
Lämnas till Eva Erikssons brevlåda Vätögränd 23

Kallelse [PDF]
Protokoll [PDF]