Kategoriarkiv: Aktuellt

Asfaltering av gångvägarna

15 Maj 2023 påbörjas asfalteringen av samtliga gångvägar. Arbetet beräknas vara klar den 23 Maj. Under tiden är det mycket begränsad framkomlighet i gränderna, om du måste gå där så var mycket försiktig.

Förberedelser startar den 8 Maj då också framkomligheten är begränsad.

Styrelsen

Frågor kontakta ordförande på tfn 073-6881540

Nu utvecklas Skälbyplan

Över sjuttio förslag kom in i medborgardialogen om Skälbyplans utveckling. Nu blir det bland annat linbana, hinderbanelek och två boulebanor på planen. Läs mer på kommunens webbplats.

https://www.upplandsvasby.se/arkiv/nyheter/2022-04-05-nu-utvecklas-skalbyplan.html

Kiosken mellan Knutby/Kårsta

Nu efter fyra år så är kiosken mellan Knutbygränd och Kårstagränd i stort behov av en renovering. Dessutom behöver den förflyttas då den inte får stå i anslutning till sandlådan.
Kontakta mig om du är intresserad av att hjälp till, om vi inte hittar några frivilliga så kommer den att skrotas. /Marcus 070-8594060


Brand i vår samfällighet

Med anledning av nattens brand på Lohäradsvägen ber vi våra medlemmar och övriga om att ödmjukt respektera de drabbade medlemmarna i föreningen samt räddningstjänsten och polisens hårda arbete. 

Platsen kommer att spärras av för vidare arbete och säkerställning. 

Våra tankar går till våra drabbade medlemmar. 

Styrelsen har varit i kontakt med räddningstjänsten och de bjuder in oss till ett möte idag fredag den 22 februari 2019 kl. 18:00 på Spargrisens förskola som ligger vid ”Abbes”.

Räddningstjänsten kommer då informera om vad som hänt och vi har möjlighet att ställa frågor.

/Styrelsen, Skälby Tredje samfällighet

Asfaltering

Vi har tidigare under sommaren gått runt med olika företag och visat dem var asfalteringen skall ske på vårt område.

Idag kommer ett av dem gå runt på vårt område,rita och mäta upp, för att kunna ge oss offert på asfalteringen på vårt område.

Det finns olika tillvägagångssätt att byta ut asfalten och vi vårt mål är att hitta den lösning som är både miljövänlig samt har lång hållbarhet och såklart kostnadseffektiv.

Har ni funderingar så hör gärna av er till Vice Orfförande Christer
viceordforande@skalby3sam.se

/Styrelsen

 

 

 

Belysning i området.

Idag måndag 10 September kommer bytet av belysning att påbörjas. Vi har haft mörkt ett tag i vissa säckar och vi har väntat på leverans av den nya belysningen, vilket nu äntligen har kommit.

De kommer börja från Knutbygränd och gå söderut och vi hoppas att bytet av dessa går fort.

/Styrelsen