Asfaltering av gångvägarna

15 Maj 2023 påbörjas asfalteringen av samtliga gångvägar. Arbetet beräknas vara klar den 23 Maj. Under tiden är det mycket begränsad framkomlighet i gränderna, om du måste gå där så var mycket försiktig.

Förberedelser startar den 8 Maj då också framkomligheten är begränsad.

Styrelsen

Frågor kontakta ordförande på tfn 073-6881540