Brandregler

Brandväg för räddningstjänsten
I händelse av brand i något av våra hus är det av stor vikt att räddningstjänsten kan komma in mellan våra huslängor. Vid byggnationen av området gjordes gångarna mellan gränderna för att bl.a. räddningstjänsten skulle kunna komma in.

Räddningstjänsten behöver tre meters bredd mellan husen för att komma fram med brandbil. De har inte möjlighet att bära eller dra slang längre än femtio meter, vilket inte är långt i våra långa gränder.

Sotning och brandkontroll
Från den 1 januari 2004 trädde en ny lag i kraft som heter ”Lagen om skydd mot olyckor”. Den innebär bl.a. att vi som villaägare själva ansvarar för rengöring och brandskyddskontroll av imkanalen i våra hus, ventilationsröret som går från köksfläkten för att leda bort ånga och fett. Om fettpartiklar bildar ansamlingar kan det förorsaka brand. Den som inte utför kontroll och rengöring själv bör anlita en sotare med jämna mellanrum. Läs mer på https://www.brandkaren-attunda.se/privatperson/sotning/

Brandväggar mellan husen
2006 gjordes en brandtekniskundersökning av våra fastigheter i området för att lyfta svaga punkter gällande skyddet mot brandspridning mellan radhusen samt att ge förslag på åtgärder för att förstärka denna gräns, eventuella åtgärder är upp till varje enskild fastighetsägare att åtgärda.

Här kan ni läsa resultatet i sin helhet:
Info-Brandkonsulten.pdf