Fibernät

Sedan sommaren 2017 är området uppkopplat mot open infra.
Beställning av tjänster görs på deras marknadsplats som du hittar på deras webbplats.

I samband med installation så erbjöds samtliga internet från Internetbolaget, se deras webbplats för felanmälan.
http://www.internetbolaget.nu
I augusti 2020 upphör avtalet. Sedan februari 2020 så tittar vi på ett nytt alternativ, statusuppdatering kommer på kommande årsmöte.

Alla utskick som gjorts i fiberfrågan kan du se här.