Fibernät

Sedan sommaren 2017 är området uppkopplat mot open infra.
Beställning av tjänster görs på deras marknadsplats som du hittar på deras webbplats.

Felanmälan ska göras till din tjänsteleverantör.
Se https://openinfra.com/status/ för allmänna driftstörningar i nätet.

I samband med installation så erbjöds samtliga internet från Internetbolaget (numera internetnord), se deras webbplats för felanmälan, http://www.internetnord.se.

Alla utskick som gjorts i fiberfrågan kan du se här.