Samfällsnytt

Samfällsnytt är ett informationsbrev som delas ut till alla medlemmar ett par gånger per år. Den skrivs av samfällighetens styrelse och innehåller aktuell information om vårt
område. Du kan välja om du ska få Samfällsnytt i din brevlåda eller per mejl.