Samfällsnytt

Samfällsnytt är ett informationsbrev som delas ut till alla medlemmar ett par gånger per år. Den skrivs av samfällighetens styrelse och innehåller aktuell information om vårt
område.