Kalender

Sista dag för motionerjanuari (Se kallelse för detaljer)
Årsstämmamars (Se kallelse)
Städdag[Utgått]
Sista dag att betala för sektion 1[Faktura kommer i brevlådan, efter årsmöte och september]
Sista dag att betala för sektion 2[Faktura kommer i brevlådan, efter årsmöte]