Kiosken mellan Knutby/Kårsta

Nu efter fyra år så är kiosken mellan Knutbygränd och Kårstagränd i stort behov av en renovering. Dessutom behöver den förflyttas då den inte får stå i anslutning till sandlådan.
Kontakta mig om du är intresserad av att hjälp till, om vi inte hittar några frivilliga så kommer den att skrotas. /Marcus 070-8594060