Årsstämma 2024

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie Årstämma

ONSDAG 20 MARS KL 19.00

Dagordning enligt Stadgarna.

Underlag och handlingar för Årstämman finns SENAST 6/3 att läsa/skriva ut på samfällighetens hemsida. Vi har valt att ha stämman på Restaurang Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen,

Anmäl ert intresse till stämman senast 9 mars till Peter Svensson
projektledningpeter@gmail.com / SMS: 073-4214846 / Vätögränd 18