Årsstämma 2024

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie Årstämma

ONSDAG 20 MARS KL 19.00

Dagordning enligt Stadgarna.

Underlag och handlingar för Årstämman finns nedan. Vi har valt att ha stämman på Restaurang Himmel och Pannkaka, Dragonvägen 88-90, Norra ingången Väsby centrum. Vill man åka kommunalt så tar man enklast buss till Kyrkvägen,

Anmäl ert intresse till stämman senast 9 mars till Peter Svensson
projektledningpeter@gmail.com / SMS: 073-4214846 / Vätögränd 18