Årsstämma 2023

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma

Onsdag den 22 Mars kl. 19.00
Himmel och Pannkaka
Dragonvägen 88–90
Norra ingången Väsby centrum

Underlag till årsstämman:

 1. Förslag till dagordning för stämman
 2. Budget sektion 1&2
 3. Debiteringslängd sektion 1 och 2
 4. Valberedningens förslag till styrelse 2023
 5. Motioner
  Övriga delar finns att läsa på samfällighetens hemsida.
  Vi har valt att ha stämman på Restaurang Himmel och Pannkaka Adress:
  Dragonvägen 88–90, Norra ingången Väsby centrum. Vill man åka kommunalt,
  så tar man enklast buss till Kyrkvägen.

Anmäl ert deltagande till stämman senast den 14 mars till Jenny Bravo, via
Mail: jennylantz@live.se
Lapp i brevlåda: Vätögränd 16.
SMS: 073 506 38 02

Kallelse [pdf]