Extra om kabeltv-nätet

Då många i föreningen använder tilläggstjänster via Tele2 som skickas via kabeln och inte bytt leveranssätt så har styrelsen kopplat på strömmen igen tills vidare.

Detta för att inte orsaka totalkaos för många inför Jul o Nyår. Årsmötet i mars får besluta hur vi skall förfara kring denna fråga fortsatt.

Styrelsen uppmanar de som använder kabeln idag för TV eller andra tilläggstjänster (bredband, telefoni mm) att se över leveranssätt fram till årsmötet.

Årsmötet har tagit beslut om att säga upp avtalet med Tele2 som gäller tom 2024-12-31 och avtalet är uppsagt.

Hälsningar Styrelsen