Grannsamverkan

Nu i semestertider så prata med dina grannar om du åker iväg. Ha koll på varandras hus.

Bedrägerier förekommer ofta. Främst äldre personer är utsatta. Kontakt sker per telefon, sms eller av någon som låtsas vara t ex polis, banktjänsteman eller från annat yrke där olika former av hjälp och tjänster erbjuds. Har du inte bokat något så var uppmärksam! Släpp inte in någon in din bostad. Fråga alltid efter legitimation.

Bildelsstölder förekommer. Förvara inte nyckeln nära entrédörren – tjuvarna använder sig ibland av nyckelns signal.

Lås in bilhjul!

Lås cyklar med godkända lås – annars kan inte hemförsäkring täcka eventuell förlust av cyklar, mopeder etc.