Com Hem och framtiden… uppföljning

Många av våra medlemmar har frågat styrelsen om COMHEM:s framtid. Detta är något vi kommer att ta upp på årsmötet och diskutera.
Avtalet med COMHEM löper året ut d.v.s. till den 31/12-2018 med möjlighet till förlängning.
Avsikten är att avveckla COMHEM efter årsskiftet och både styrelsen och fibergruppen tittar på en smidigt lösning. Mer information om detta kommer att tas upp på årsmötet den 22/3

Väl mött!

/Styrelsen