Fixardagen avlöpte väl

Då var fixardagen avklarad. Ett femtontal personer dök upp på samlingsplatsen där styrelsen informerade deltagarna i stora drag om vad som behövdes göras. Flitens lampa lös i cirka två timmar och på den tiden utfördes bland annat detta:

En gungbräda grävdes upp och forslades bort, likaså en klätterställning, vi luckrade upp grus under gungor, vände sand i sandlådor, målade gungställningarnas överliggare, rensade ogräs, löv och grenar både här och där. Ja, det var ett axplock av vad vi gjorde.

Tack till er som hjälpte till!

/Styrelsen