GDPR: General Data Protection Regulation

Många av er har kanske hört begreppet GDPR den sista tiden.
Vad betyder egentligen GDPR och hur påverkar det oss som bor i Samfälligheten.

GDPR betyder väldigt kortfattat att ”Den enskilda individen får en stärkt makt över sina personuppgifter genom rätten till insyn, till rättelser och ändringar”. Det finns mer ingående information om GDPR på Datainspektionens hemsidan www.datainspektionen.se/

Hur påverkar det oss boende i Samfälligheten? Sammanfattningsvis så är det så att om en föreningen registrerar personuppgifter måste föreningen också informera de berörda om varför – på vilken rättslig grund – och hur länge informationen sparas.

Detta är en kort sammanfattningen om GDPR och hur det berör oss i Samfälligheten.

Vi kommer informera er inom kort, om det arbete som vi gjort och hur vi kommer att hantera ev. personuppgifter i framtiden.

/ Styrelsen