Brottsförebyggande tips och åtgarder

Polisen skriver på sin Facebook sida.

”Vi har både uniformerad personal som jobbar brottsförebyggande och spanare som jobbar för att upptäcka brott ute i våra kommuner.
En reflektion från vår personal är att många hus ser semesterövergivna ut. Be någon granne se till ert hus när ni är borta och läs gärna tipsen nedan om hur du kan skydda dig och din bostad mot brott!”

Läs mer här…

http://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/