Parkeringar

Styrelsen har varit i kontakt med kommunen och diskuterat hur vi skall får bukt med de parkeringsproblem vi har i området. Det finns lite olika lösningar och nästa steg är att få till ytterligare möte med kommunen. Men väntetiden är lite lång. Vidare information ges när vi haft mötet med kommunen.

/ Styrelsen