Samfällsnytt 3 – 2015

Städdagen
Vi vill tacka alla som engagerade sig på vår städdag.  Vi skulle vilja se fler till nästa gång, som blir till hösten då vi även kommer att ha en fixardag, den 26/9 närmare bestämt. Vi har ju alla ett ansvar att hjälpa till i vårt område. Ett exempel på sådant gott arbete finns hos några boende vid lekplatsen Vallby/Vidbogränd som har tagit på sig att ordna ett nytt staket runt gungorna. Eller några vid Vätögränd som fortsatte någon dag senare att ge en sista handpåläggning med täckbark och jord vid en häck mm. Ett nytt grepp, istället för att stå i kö hos Sörab, var att ta hit en container som vi slängde alla trädgårdssopor i. Det är troligtvis ett vinnande koncept.

Lekplatserna
Nu är de fyra lekplatserna som vi berättat om i tidigare samfällsnytt färdigställda. Sand och sarger är utbytta i dessa sandlådor, även fjädergungorna har fått en ny plats. De skador på gräsmattorna som blev en följd av arbetet kommer att återställas. Återstående tre lekplatser kommer att hanteras framöver.

Fibergruppen
Fibergruppen kommer att träffa två leverantörer som var för sig, än så länge, är aktuella för att få den efterlängtade fibern på plats. Vidare kommer en ansökan om ny förrättning att lämnas in till Lantmäteriet vilket är en förutsättning för att införa fiber på vårt område. Fibergruppen skulle uppskatta om någon inom områdena juridik och/eller avtalsrätt skulle kunna tänka sig att tillfälligt assistera arbetsgruppen vid behov. Sannolikt kommer en extrastämma att utlysas i höst, mer om detta senare.

Inför sommaren

  • Kom ihåg att betala räkningen till sektion 2 senast 31/8.
  • Ni som vill sätta upp studsmattor, prata med era närmaste grannar om era intentioner och kom överens om att det är OK. Tänk på att klippa gräset själv under så att inte gräsmattan förstörs. Alternativt flytta runt studsmattan så att gräsklipparen kommer åt ytan.
  • Tänk på inbrottsrisken under sommaren. Hjälp varandra att hålla koll på era närmaste grannar under deras frånvaro. Om ni ser något pågående inbrott ring 112. Polisens tipstelefon har telefonnummer 114 14.

 

Till sist
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. V i hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast genom vår hemsida www.skalby3sam.se. Där hittar ni också viktig information.

Trevlig sommar önskar Styrelsen