Grannsamverkan – Sommartips

Sommar tips:

 • Informera grannarna även vid kortare bortovaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar). Använd gärna ”Grannlappen” (finns på samverkanmotbrott.se) där det framgår var ni kan nås om det behövs.
 • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 • Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
 • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.
 • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Detta förutsätter naturligtvis att postutdelare och tidningsbud inte lämnar posten hängande halvvägs ute ur lådan och att bortovaron inte är alltför lång.
 • När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den.
 • Be en granne, eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan vid längre bortovaro under sommaren.
 • Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.
 • Be en granne hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning.
 • Be någon eller några grannar att då och då parkera sin bil på er tomt så att huset ser bebott ut.
 • Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.
 • Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller dina grannars hus.
 • Du kan också lämna till exempel leksaker i trädgården så att det ser ut att vara aktivitet på tomten, dock bör dessa flyttas om regelbundet så det inte ser likadant ut hela tiden. Lämna heller inget ute som kan användas för att bryta sig in i huset.
 • Lämna inte stöldbegärliga möbler etc. på uteplatsen.
 • Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.
 • Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.
 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.
 • Lägg inte ut uppgifter på sociala medier om att du/familjen är bortrest och tala även med övriga familjemedlemmar om detta.

Kontakta Polisen:
Ring SOS Alarm – 112 – vid akuta ärenden
Ring Polisen – 114 14 – dygnet runt, när du vill göra en brottsanmälan, tipsa eller har frågor.

Anmälan kan i vissa fall göras via Internet.