Samfällsnytt 4 – 2015

Fixardagen

Vid enstaka tillfällen har vi en dag då vi fokuserar på att fixa saker som vi inte hinner med under städdagen. I år har vi beslutat att ha en fixardag den 26 september med start kl. 10. Vi ses vid lekplatsen mellan Vätögränd och Rimbogränd där vi delar ut arbetsuppgifter.

Lägesrapport om ny infrastruktur av TV och bredband i området

Styrelsen har nu lämnat in ansökan om en ny förrättning till Lantmäteriet. De har relativt långa handläggningstider men arbetet fortskrider.

Fibergruppen har träffat två leverantörer som har lämnat offerter som varit intressanta. De två leverantörerna har olika upplägg och en analys med fördelar respektive nackdelar pågår. Gruppen kommer att förorda ett alternativ till styrelsen som sedan beslutar. Därefter kommer ett informationsmöte att hållas där information om hur, när och vad som kommer att hända. Mer om det senare.

Ett material kommer att tas fram inför kommande extrastämma någon gång efter nyår. Leverantören behöver en projekteringstid och tid för genomförande på 3-6 månader. Vi måste även invänta Lantmäteriets arbete så att allt går rätt till. Målet är att ha dubbel drift under hösten innan gamla nätet släcks ned.

Nästa steg är att prata med någon bank om finansering så att de som vill dela upp betalningen har möjlighet till det. Naturligtvis kan en engångsbetalning också vara möjligt. Mer om detta inför extrastämman.

Några korta punkter
  • Vi har nu glädjande en ny valberedning inför nästa årsmöte. Vi tackar de som har ställt upp. Deras första uppdrag blir att hitta en ordförande till extrastämman.
  • Vi vill också i tid påminna om motioner till kommande årsstämma. Vi tycker det är bra att få dem så tidigt som möjligt. De skall lämnas till någon i styrelsen. Aningen vi hemsidan eller i pappersform i brevlådan.
  • Kom ihåg att vi har problem med vedeldning ibland under vissa väderlekstyper. Många astmatiker m fl. har stora problem med andningen när luften blir förorenad av sot. Vi hänvisar till kommunens hemsida.
  • Flera hushåll har upplevt problem med hastigheten på Com Hems bredband sedan en tid tillbaka, vi har fått veta av Com Hem att de har kapacitetsproblem i Upplands Väsby vid vissa tider på dygnet. Dem har en planerad ombyggnad av deras huvudcentral vilket ska vara klar vecka 44.
  • Efterlysning, finns det någon som känner till någon som kan hjälpa till att flytta en lekstuga. Den behöver lyftas över en cirka 6 m hög häck i Fresta och skall till en av våra lekplatser.
Sist men inte minst

Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. V i hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträdes till styrelsen. Det gör man lättast genom via vår hemsida www.skalby3sam.se. Där hittar ni också viktig information.