Extrastämma 2017 – Fiber

Medlemmarna i Skälby Tredje Samfällighetsförening kallas till extrastämma angående fiber.

Tisdagen den 30 maj kl 19.00
På Cafe Astrid (Väsby Centrum)

Det är viktigt att ni kommer oberoende av ert ställningstagande. Resultatet på extrastämman är helt avgörande för nästa steg i ett eventuellt fibernät i vårt område.
Ärende: Det pågår erbjudande om fibernät där varje enskild fastighetsägare väljer om man vill ha detta eller ej. För att fibernätet ska kunna installeras måste samfälligheten godkänna att Stadsnätsbolaget får gräva på samfällighetens mark. Samfälligheten måste därför fatta ett beslut om detta och ge styrelsen i uppdrag att teckna avtal med Svensk Infrastruktur gällande grävning på samfällighetens mark.
Extrastämman har bara en punkt att avhandla, ja eller nej till att ge styrelsen mandat till att förhandla och teckna avtal med Stadsnätsbolaget för grävning på samfällighetens mark. Om ni har frågor om utsänt material eller behov av hjälp kan ni ringa någon av följande eller mejla till styrelsen@skalby3sam.se

Christer Selming, Knutbygränd 9, 076-3477975
Christer Marklund, Knutbygränd 11, 070-910 09 69

Resultat av röstningen blev 92 ja-röster mot 3 nej-röster, se protokoll nedan.

Kallelse [PDF]
Protokoll [PDF]