Fiber – Vad är Nät- och Serviceavgift?

Nätavgiften är obligatorisk för alla som väljer att ha sin fibernätsanslutning igång med en tjänst och finns inskriven i Open Infras (fd Stadsnätsbolagets) Installationsvillkor för fiberinstallation.*

För att kunna ansluta dig och använda internet behöver din fastighet vara ansluten till vårt fibernät och du behöver en bredbandstjänst från en tjänsteleverantör (Open Infra är inte tjänsteleverantör). 

För att använda fibernätet utgår en nätavgift på 9 kr/mån. Den nätavgiften faktureras en gång om året, 108 kr.

Nätavgiften ska täcka kostnaderna som finns för underhåll och utveckling i fibernätinfrastrukturen som Open Infra äger. Det är allt från kablarna i marken, noder, switchar, utbyte/uppgraderingar av utrustning för att lysa upp och styra nätet.

Nätavgiften inkluderar även drift och underhåll av fasad- och fiberboxen som sitter i din fastighet.

I villkoren benämns nätavgiften som ”drift och underhåll av fiberbox” á 9 kr per månad (punkt 6).

*I vissa tidigare avtal saknas nätavgiften ”drift och underhåll av fiberbox”. Isåfall är det frivilligt att betala nätavgiften och ta del av de förmåner som nätavgiften innebär. Detta framgår isåfall av fakturan du har fått. I nätavgiften ingår ingår drift och underhåll av fasadbox och fiberbox, det betyder att om något går sönder ingår reparation eller byte av box samt eventuell strömadapter (gäller dock ej om skada är orsakat av oaktsamhet).

Klicka här för att läsa mer om kostnader för reparation och underhåll om du betalat nätavgift eller inte