Grannsamverkan – Läkare och hembesök

Svenska läkare ringer aldrig upp för att tipsa om nya mediciner el-ler för att boka hembesök.
Brottsstatistiken visar att bedrägeribrott mot äldre ökar och att bedragaren an-vänder sig av olika metoder för detta. Två av dessa är följande:
Erbjudande om ny medicin
Sedan en tid tillbaka har äldre blivit uppringda av en person som utgett sig för att vara läkare. I samtalet erbjuder de, mot en viss betalning, oftast flera tusen kronor, en ny medicin som uppges göra de gamla friska från sina krämpor.
Bokning av hembesök
Man eller kvinna som ringer äldre och som uppger sig vara läkare från vård-centralen, erbjuder hembesök för att kontrollera patientens hälsa. Även perso-ner som säger sig vara från hemtjänsten kan ringa eller helt plötsligt stå vid dörren.

Tänk på:
– En svensk läkare ringer aldrig upp patienter för att sälja in medicin
– Bokningar av hembesök görs aldrig av läkare.
– Tid för hembesök kan bokas av vårdcentralens distriktssköterska, men be-talning för besöket sker först efter besöket, antingen i anslutning till vårdtill-fället eller via faktura.
– Köp ingen medicin och lämna inte ut några personliga uppgifter via telefon.
– Kontakta din vårdcentral om du är osäker.
– Om hemtjänsten kommer vid tidpunkter den inte brukar. Ring själv upp och kontrollera med hemtjänsten innan okända personer släpps in i bostaden. Ha dörren stängd och låst när du ringer.
– Lämna aldrig ifrån dig ditt kontokort eller berätta din kod för någon.
– Polisanmäl, även om händelsen inte resulterat i ett fullbordat brott är dina iakttagelser viktiga. Din pusselbit, tillsammans med andra, kan bidra till att gärningsmannen grips och ställs inför rätta.

Vid pågående brott – ring 112 annars ringer du 114 14