Samfällighetsavgiften del två

Den sista fakturan för samfällighetsavgiften kommer nu i december per brev från Fortnox finans. Observera att ni inte ska betala in några avgifter på de gamla bankgironumret.