Samfällsnytt 1 – 2013

Välkomna ni som flyttat in sedan december till vår samfällighet. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast genom e-post till styrelsen eller via hemsidan. På hemsidan hittar du också viktig information som rör ditt boende. E-post adressen till styrelsen är styrelsen@skalby3sam.se och hemsidan hittar du på www.skalby3sam.se
Årsmöte
Nu har vi kommit till årets höjdpunkt då vi som samfällighetsmedlemar bjuds in till årsmöte. I år skall vi vara på Picchus café den 21 mars kl.19.00. Efter mötet bjuds ni på en enklare måltid/fika.
Gemensamma ytor
Gungor för de mindre barnen har montrerats upp sedan några veckor tillbaka.
Städdag
Boka söndagen den 5 maj då vår årliga städdag är planerad. Mer information om detta senare.
Trafik
Vi har haft en trafikmätning på Lohäradsgränd, under perioden 1 oktober till 2 november 2012. Mätningen visar att
85 % av fordonen kört långsammare eller lika med eller 31 km/h. Antalet registreringar har
under perioden varit 3803 stycken. På hemsidan finns statistiken utlagd som bilagor.