Samfällsnytt 1 – 2016

Här kommer första samfällsnytt för året. Styrelsen hoppas att ni haft en skön jul och ett gott nyår.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information.

Årsmöte
Nu är det dags för årsmöte igen. Det är då ni kan påverka kommande års verksamhet. Årsmötet är den 17 mars och även i år är det förlagt till Café Astrid, Dragonvägen 88-90. Årsmötet börjar kl 19:00 men man kan komma från 18:30. Anmälan görs senast den 7 mars till Annika Lönnberg på telefonnummer 073-348 13 03, sms eller samtal om vem och hur många som kommer. Detta för beställning av förtäring.

Motioner
Motioner till årsmötet skall vara inlämnade till sista februari. Det går att lämna dem antingen via hemsidan, mejl till styrelsen eller direkt i postlådan hos ordförande (Kårstagränd 6) eller vice ordförande (Knutbygränd 14).

Nuläge Fiber
Fibergruppen har kommit fram till ett beslut om att förorda en leverantör. Nästa steg är att informera styrelsen som tar beslut om fortsatt arbete. Vi väntar dock fortfarande på att få en handläggare på Lantmäteriverket till en ny förrättning.
När snön kommer: – Vid behov av snöröjning, tänk på att inte ha era bilar parkerade på vändplanerna. Vi måste kunna garantera att räddningstjänsten, sopbil m fl. kan komma fram. Detta gäller även vändplanen mitt i gränden.
Vedeldning Nu är vintern här och många eldar i sina öppna spisar. Tänk på att det bara råder trivseleldning på vårt område, mer information om detta finns på vår hemsida. I vissa väder är det inte lämpligt att elda då vi bor i en sänka. Alla med astma blir lidande, fast dörrar och fönster är stängda.

Byggregler
Styrelsen har fått information om att några husägare har fått brev från kommunen om genomförda förändringar på fasaden- Där några har bygglov medan andra kanske missat detta. Respektive ägare hanterar sitt ärende med kommunen. Styrelsen vill bara hänvisa till föreningen hemsida om praktiska råd och information samt information på kommunens hemsida.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112