Samfällsnytt 2 – 2014

Här kommer årets andra samfällsnytt, nr 2.

Årsmöte
Årsmötet den 27 mars besöktes av ett 50 tal personer. Marcus Östman valdes till ordförande för ytterligare ett år. Tre nya medlemmar valdes in i styrelsen, Eva Rosén, Peter Svensson och Ing-Marie Bergström. Vid det konstituerade mötet fördelades arbetsuppgifterna mellan styrelsemedlemmarna, se bilaga.

Nuläge Fiber
Vi har tyvärr inget nytt att delge, vi är i dialog med leverantörer och inväntar offert underlag.

Städdag
Den årliga städdagen är söndagen den 11 Maj Klockan 10. Vi träffas vid lekplatsen mellan Vätögränd och Rimbogränd. Där kommer arbetsuppgifter och säckar att delas ut. Som tidigare år hoppas vi att många av Er kommer och hjälper till och att några kan bidra med bil samt släpkärra för att köra skräpet till soptippen.
När vi är klara så återsamlas vi och grillar och har en trevlig stund tillsammans.

Eventuellt kommer det bli en separat fixardag till hösten så nu blir det mest krattning och borttagande av grenar samt att lekstugan på Vätö/Vidbo skall målas då färgen försvann efter saneringen efter borttagning av klotter.
Har ni någon idé om förbättringar i området så passa på att prata med någon ledamot vid samlingen.

Styrelsen beslutade att avdraget på 100kr tas bort för dem som medverkar vid städdagen. Vi ser redan att många deltar i städningen och reduceringen genererar bara onödig administration.

Skadegörelse
Det har under våren skett en del skadegörelse på olika platser framför allt kring Vätögränd, klotter och skadegörelse på lekplatser och förstörda brevlådor.
Det är bra om vi kan hjälpas åt att hålla lite koll på vilka som använder våra lekplatser på kvällar och nätter.

Avgifter
Avgifterna till samfälligheten skall vara betalda enligt nedan.
2000 kr den sista Maj 2014
700 kr den sista Augusti 2014
Inbetalningsunderlag kommer ni att få i postlådan.

Övrigt, lite förmaningar
De områden som vi gemensamt äger är främst avsedda för gemensamma ändamål. Om man under en period behöver utnyttja en del av dem för privata ändamål (studsmatta, grushög, tält, ved osv. ) bör man diskutera detta med de närmsta grannarna som eventuellt kan bli störda, eventuella skador på marken ska givetvis åtgärdas.
Studsmattor: Oanvända studsmattor uppmanar vi Er att de tas bort.
Sand/grushögar: Vi har uppmärksammat ett flertal sand/grushögar har uppkommit på gemensamt ägd mark, inför sommarens gräsklippning så måste dessa forslas bort och eventuella skador på marken ska återställas.
Grändpassager: Tomtgränserna i grändpassagerna kommer att inspekteras av Räddningstjänsten så att räddningsfordon kan passera i gränderna. Oavsett vad räddningstjänsten kommer fram till så får vi INTE bygga plank, göra murar och därmed utöka tomtgränsen. Vi kan plantera blommor, gräs eller andra växter i gränderna. Styrelsen återkommer i detta ärende om det finns något som Räddningstjänsten har synpunkter på.

Buskage och träd
En översyn av en gallring av områdets grönytor kommer att påbörjas under året, mer information kommer framöver.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112

Ny webbplats
Håll utkik, vi kommer lansera den nya webbplatsen någon gång under de kommande veckorna.

Till sist
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast genom via webbplatsen. Där hittar du också viktig information som rör ditt boende. www.skalby3sam.se