Samfällsnytt 2 – 2015

Årsmöte
Årsmötet den 26 mars besöktes av ett 40 tal personer. Två nya medlemmar, Isabelle Berglund och Dayami Llevara, valdes in i styrelsen. Olle Tjernberg valdes till ordförande.

Städdag
Den årliga städdagen är söndagen den 10 maj klockan 10. Vi träffas vid lekplatsen mellan Vätögränd och Rimbogränd. Där kommer arbetsuppgifter och säckar att delas ut. I år kommer en container finnas tillhands. Containern kommer vara öppen under tiden för städdagen, övrig tid kommer den vara låst. För att vi ska få betala det förmånliga pris vi blivit lovade är det av yttersta vikt att alla påsar töms samt det enbart är “städdagsrelaterat” material som slängs i containern. Det som i huvudsak bör göras är samma sak som övriga år – kratta löv samt rensa i dungar och buskage.
När vi är klara så återsamlas vi och grillar och har en trevlig stund tillsammans. Detta är ett bra sätt att träffa gamla och nya grannar.
Har ni någon idé om förbättringar i området så passa på att prata med någon ledamot vid samlingen.

Avgifter
Avgifterna till samfälligheten skall vara betalda enligt nedan. Observera den av årsmötet beslutade höjningen till 2300 kronor.

2300 kr med förfallodag 2015-05-31 för sektion 1.
700 kr med förfallodag 2015-08-31 för sektion 2.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående brott ring: 112

Övrigt
Vi vill ännu en gång betona att respektera de regler som finns för tomtgränser vilket det finns information om på föreningens hemsida. Inom kort börjar vi att klippa våra gemensamma gräsytor så tänk på att rensa bort material om ni har något utanför tomsgränsen.

Till sist

Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast genom via webbplatsen. Där hittar du också viktig information som rör ditt boende. www.skalby3sam.se

Vänliga vårhälsningar
Styrelsen