Samfällsnytt 2 – 2016

Här kommer årets andra samfällsnytt.

Årsmöte
Den 17 mars hölls årsmöte på café Astrid. Det var 45 medlemmar som anslutit till mötet. Det var ett bra årsmöte med livliga diskussioner. Protokollet bifogas detta samfällsnytt.

Årsavgiften
Årsavgiften för sektion 1 beslutades på årsmötet att höjas med 300 kr till 2 500 kr. Avgiften ska vara betald till den 31 maj. För senare betalningar ska även en förseningsavgift på 100 kr betalas enligt stadgarna.
Plusgirokonto 86 34 78‐4
Ange; 1:xxx / adress.
För sektion 2 är avgiften fortfarande 700 kr och ska vara betald till 31 augusti

Nuläge Fiber
Se separat informationsblad från årsmötet.

Städdagen
Städdagen är söndagen den 22 maj. Vi samlas som vanligt vid lekplatsen mellan Rimbogränd och Vätögränd kl 10. Då kommer arbetsuppgifter att delas ut utifrån behov. Korvgrillning som vanligt. Använd städdagen som tillfälle att lära känna dina grannar lite mer.

Några övriga punkter
Uppställning av studsmattor på gemensam mark ska alltid diskuteras med närliggande grannar för godkännande. Likaså tar ni ansvar för att klippa och återställa ytan under studsmattan när ställningen tas ned.
Nyttjande av en meter utanför varje medlems tomt är i princip enbart för växter såsom äppelträd, vinbär mm. Det finns inte något stöd i vår nuvarande förrättning för detta men har accepterats under åren. Ni som har andra privata ägodelar ta in dem på er egen tomt så att när gräsklippningen kommer igång kan utföras på alla ytor. Ni ansvarar för att de planterade växterna hanteras så att det ser välskött ut. Vi har sagt det förut, det ni inte ser från er uteplats är någons annan utsikt så vi måste hjälpas åt att hålla området rent och snyggt.

Byggregler
Ännu en gång så vill styrelsen hänvisa till hemsidan med alla de regler som finns för området med bra övrig information.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt annan praktisk information.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112