Samfällsnytt – 2 – 2020

Här kommer årets andra samfällsnytt.

Årsmöte
Styrelsen har ännu inte kunnat ta beslut om någon ny tid men så fort Folkhälsomyndigheten släpper på restriktionerna så kommer ett besked. Däremot kommer tiden för att lägga fram motioner att förlängas tillsvidare. Tänk på att motionerna är skrivna så att det går att svara ja eller nej till förslaget annars kommer inte motionen att läggas fram till
årsmötet. Ni kan lämna in antingen via vår hemsida eller till vice ordförandes brevlåda Knutbygränd 11.

Avgift
Det är nu nya betalningsrutiner för betalning av avgiften.

 • Årsavgiften kommer att delas upp på två tillfällen. April och augusti.
 • Faktura kommer att komma i brevlådan från vårt nya ekonomisystem. Så ni ska inte
  betala in i förväg eller på annat sätt än via fakturan.

Sektion 1 – Grönområde, underhåll
Under vecka 16 träffades kommunen och några styrelsemedlemmar. Grunden till mötet var att gå igenom tomtgränsen vid de ställen som vi angränsar till varandra. Nu har kommunen gjort en mätning ochSatt upp pinnar att förtydliga gränsen. Kommunen kommer att rensa ur träd och ris mm på sin mark om ett par veckor.
Assars trädgårdstjänst kommer att på uppdrag av styrelsen att rensa dels i kullen vid slutet av Knutbygränd dels vid lekplatsen mellan Vätögränd och Vidbogränd utifrån den utmärkta gränsen.

Kommunen har tagit fram ”Strategier och metoder för kartering av ekosystemtjänster” (finns på kommunens hemsida). Vidare finns dokumentet ”Utvecklingsplan för ekosystemtjänster i
Upplands Väsby kommun”. (Dokumentet finns på vår hemsida att läsa.) Målet är att stärka kommunens möjligheter att hantera olika former av förändring i miljö såsom klimatförändringar, biologisk mångfald eller negativa effekter av föroreningar. Vår samfällighet finns mitt i allt detta och vi pratade om hur vi kan bidra och stödja målen. Ett förslag som diskuterades vara att låta en del av våra gräsmattor få växa upp som en sommaräng med blommor för att hjälpa bin och humlor. Det kan finnas fler exempel som kan beaktas. Läs gärna
dokumentet.

Lekplatserna
Skyltarna till lekplatserna kommer nu att sättas upp så att alla kan ge klara besked till 1177/112 om någon gör sig illa.

Hoppborgar
Styrelsen har beslutat att ej ge möjlighet till att sätta upp hoppborgar på samfällighetens ytor. De blir fler och fler samt större för varje år. Gräset under hoppborgarna försvinner under sommaren samt att gräsklippningen försvåras.

Fiber/Bredbandsleverantör
I samband med fiberinstallation 2017 fick alla anslutna fastigheter bredband från Internetbolaget i tre år. Nu i augusti löper avtalet ut och vi för en dialog med olika leverantörer för att se om vi kan få till någon typ av gruppanslutning. Priserna på gruppanslutningar är givetvis helt beroende av anslutningsgrad och därför gör vi nu denna enkätundersökning.
Detta är på inget sätt bindande, all data kommer raderas efter att en samman-
ställning är gjord. Fastighetsinformation är endast till för att säkerställa att inte få
dubbla eller felaktiga registreringar.
https://www.skalby3sam.se/enkat/
Detta är inte något arbete som styrelsen är involverad i utan hanteras av en medlem.

Samfällighetens hemsida
Vi vill passa på att göra lite reklam för vår hemsida https://www.skalby3sam.se/. Där
hittar ni information om vår förening, riktlinjer mm, Ni kan även ställa frågor till styrelsen från hemsidan. Hemsidan kommer att uppdateras för att det ska bli lättare att söka efter information.

Grannsamverkan
Polisen har märkt att det finns bedragare som osmakligt nog utnyttjar rådande Coronasituation för att lura främst äldre människor. Dessa bedragare är helt skrupelfria och förslagna – så iaktta stor vaksamhet även när det kan verka trovärdigt och ha mod att våga
ifrågasätta!
Mer konkreta tips om bl. a hur man skyddar sig finns i Polisens månadsutskick som ligger på vår webbplats, publicerades mitten av februari, ”Grannsamverkan 2020 feb”. Rekommenderas varmt.

Nyinflyttade
Välkomna alla nyinflyttade till vår samfällighet. Vi hoppas ni kommer att trivas i ert nya hem och vårt gemensamma område. Vi vill uppmana er att anmäla ert tillträde till styrelsen. Det gör man lättast via hemsidan, www.skalby3sam.se. På hemsidan hittar du också viktig information som rör vår samfällighet samt praktisk information. Vi kommer gärna och informera för er om hur det är att bo i en samfällighet.

Grannsamverkan
Polisens tipstelefon är 114 14.
Vid pågående inbrott ring: 112
Tänk på att berätta för grannar om ni reser bort över helgerna. Försök att få någon att ta hand om skottning, post mm för att förebygga inbrott.

Övrigt

 • Det är förbjudet att tvätta/skölja av
  bilar eller motorcyklar på våra
  uppfarter. Vattnet rinner direkt ut i
  dagvattnet.
 • Det förekommer mycket hundbajs
  på våra gräsmattor, Vänligen ta upp
  efter era hundar.